niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Nie ma pieniędzy na budowę obwodnic Konarzyc i Kupisk

W przedstawionym przez zarząd województwa podlaskiego projekcie budżetu na 2017 roku nie ma wystarczających środków na modernizację dwóch głównych dróg wojewódzkich prowadzących do Łomży. Chodzi o drogi wojewódzkie nr 645 Nowogród – Łomża i nr 677 Łomża – Śniadowo, w ramach przebudowy których mają zostać zbudowane obwodnice Starych Kupisk i Konarzyc. Choć inwestycje są ujęte w budżecie to na ich realizację zapisano tylko po 10 tys. zł, przy kosztach każdej z nich szacowanych na ok. 40 mln zł.

Konarzyce
Konarzyce

O planach modernizacji obud dróg wojewódzkich mówi się od kilku lat. Już w tegorocznym budżecie województwa (na 2016 roku) pojawiły się oba zadania, ale tylko z symbolicznymi kwotami – po 1 tysiąc złotych. W zaprezentowanym projekcie budżetu województwa na 2017 roku kwoty są już 10 razy wyższe – po 10 tys. zł, ale w dalszym ciągu są tylko symboliczne wobec planowanych kosztów inwestycji.  Na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród – Łomża, w ramach której planowana jest budowa obwodnicy Starych Kupisk potrzeba ok. 38 milionów złotych. Koszt przebudowy drogi nr 677 Łomża – Śniadowo, wraz z budową obwodnic Konarzyc, oszacowany został na 40 mln zł. W obu przypadkach pieniądze w większości mają pochodzić z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Droga do Mężenina też doczeka sie remontu?
Obok tych dwóch dróg na liście zadań inwestycyjnych w projekcie przyszłorocznego budżetu województwa podlaskiego pojawiła się trzecia droga wojewódzka prowadząca do Łomży – ta z Mężenina (nr 679). W dokumencie zapisano 1,2 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę tej drogi. „Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi z uwagi na konieczność doprowadzenia jej do standardu techniczno-użytkowego drogi klasy G, co istotnie poprawi dostępność komunikacyjną tej części regionu do europejskiego korytarza transportowego TEN- T” - czytamy w przekazanym radnym sejmiku uzasadnieniu wprowadzenia tego zadania do budżetu województwa na 2017 rok.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0