piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@

411 bobrów do odstrzału

W ciągu trzech lat w terenach obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie podlegające pod Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży odstrzelonych ma być 411 bobrów. Pierwsza setka z nich ma zginąć do końca lutego. Zarządzenia w tej sprawie wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zarządzenie dotyczy „zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie powiatów m.in.: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zezwolił na wykonywanie przez trzy lata dotychczas zakazanych: umyślnego płoszenia, umyślnego niepokojenia oraz zabicia poprzez odstrzał z broni myśliwskiej łącznie 411 bobrów na terenie kilkudziesięciu obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie podległe Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
Myśli do bobrów strzelać mogą w okresach od 1 października do 28 lutego, przez całą dobę. Do końca lutego 2017 roku od kul myśliwych zginąć ma 107 osobników, a w kolejnych dwóch latach po 152 sztuk.
Jak czytamy w zarządzeniu podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia i wskazanych czynności jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. Wydać ma on upoważnienie właściwemu kołu łowieckiemu, a koło łowieckie upoważni myśliwych do dokonania odstrzału liczby bobrów określonej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. 

To trzecie z serii tego typu zarządzeń RDOŚ. W sumie w całym województwie podlaskim w ciągu trzech lat odstrzelonych ma być 2700 sztuk bobrów. Populacja tego gatunku w regionie szacowane jest na ok. 15 tys. sztuk.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0