wtorek, 24 października 2017 napisz DONOS@

Groźne kleszcze

O ponad 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła w województwie podlaskim liczba chorych na boreliozę, a dwukrotnie liczba chorych, u których stwierdzono kleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej zachorowań na choroby odkleszczowe jest w powiatach białostockim, hajnowskim i sokólskim, a duży wzrost liczy stwierdzanych przypadków takich chorób jest także w rejonie Łomży.

Kleszcz (fot. www.wsse.bialystok.pl)
Kleszcz (fot. www.wsse.bialystok.pl)

Województwo podlaskie jest terenem endemicznego występowania zakażonych kleszczy przenoszących m. in. wirusy kleszczowego zapalenia mózgu, czy też bakterie Borrelia burgdorferi. Patogeny te mogą być przenoszone przez zarówno dorosłe kleszcze, jak i larwy oraz nimfy. Nie każdy kleszcz jest zakażony, ale są też kleszcze przenoszące jednocześnie więcej niż jeden patogen.
W tym roku od lipca w całym województwie notowany jest gwałtowny, w porównaniu z latami poprzednimi, wzrost zachorowań na te choroby. Najwięcej przypadków identyfikowano w sierpniu i wrześniu. Jak wynika z danych sanepidu od 1 stycznia do 31 października 2016r. w całym województwie zarejestrowano 1243 zachorowań na boreliozę wobec 941 takich przypadków przed rokiem. Jeszcze większy wzrost dotyczy  kleszczowego zapalenia mózgu. W tym roku zidentyfikowano 117 przypadków i jest to dwukrotnie więcej niż w porównywalnym okresie 2015r.

Liczba chorych na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu rośnie także w Łomży i regionie. W tym roku na terenie Łomży i powiatu łomżyńskiego stwierdzono już 43 przypadki boreliozy (wobec 30 przed rokiem) i 4 przypadki kleszczowego zapalenie mózgu (1 przed rokiem). Podobnie duże wzrosty liczby zachorowań notowane są także w powiatach kolneńskim (29 borelioz, wobec 11 przed rokiem i 4 kzm wobec 0 w ubiegłym roku), zambrowskim (16 borelioz wobec 8 w 2015 r.) i wysokomazowieckim (24 wobec 15). W przypadku powiatu grajewskiego w tym roku nastąpił niewielki spadek liczby stwierdzonych zachorowań na boreliozę z 63 do 53 i wzrost kleszczowego zapalenie mózgu z 1 przed rokiem do 5 obecnie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0