Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 09 maja 2021 napisz DONOS@

Bój o handel alkoholem w Łomży

Od roku trwa prawny spór, kto powinien otrzymać jedną zwolnioną wówczas koncesję na handel alkoholem w Łomży. Wnioski o przyznanie jej złożyło sześć podmiotów, a po decyzji prezydenta przyznająca ją jednemu z nich, dwa inne zaskarżyły decyzje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, a gdy to nie uznało ich skarg, skierowały sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Ten uznał, że przydzielając koncesje prezydent Łomży naruszył konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Sąd wytyka, że zapisane przez Radę Miasta Łomży „kryterium daty wpływu wniosku”, nie jest tożsame z przejętym przez prezydenta „kryterium kolejności wpływu wniosku”. - Organ może przyjąć dodatkowe kryteria, lecz nie może zmieniać kryteriów już istniejących – uznał WSA w Białymstoku i uchylił wydaną przed rokiem decyzję prezydenta Łomży.

- Istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się do oceny, czy zastosowane przez organy kryteria, w szczególności zastosowanie kryterium daty wpływu wniosku oraz w dalszej części kolejności wpływu wniosku nie naruszały obowiązujących przepisów, w szczególności wynikającej z art. 32 Konstytucji RP zasady równości wobec prawa – czytamy w uzasadnieniu postanowienia WSA w Białymstoku. - W ocenie Sądu, w powyższym zakresie za słuszne należało uznać zarzuty skarg, bowiem przyjęcie w tej konkretnej sprawie zamiast ustalonego w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Łomży kryterium daty wpływu wniosku, kryterium kolejności wpływu wniosku narusza zasadę uznaniowości, tj.: art. 1 i art. 18 ust. 1 u.w.t.p.a. w zw. z wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadą równości. (…) Organ może przyjąć dodatkowe kryteria, lecz nie może zmieniać kryteriów już istniejących. Co więcej organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie wskazał powodu zastosowania takich, a nie innych kryteriów wyboru.
Jak podsumowuje sąd, zgodzić się należało z wnoszącymi skargę przedsiębiorcami, że została naruszona zasada równości przedsiębiorców, tj. równości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (art. 32 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) poprzez wybór punktu sprzedaży alkoholu w oparciu o powyższe kryterium.
Wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zarówno zaskarżoną decyzję SKO w Łomży oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję prezydenta Łomży z listopada ubiegłego roku przydzielającą koncesję na handel alkoholem. Nakazał też SKO zwrócenie skarżącym przedsiębiorcom poniesionych kosztów procesu. 

Warto przypomnieć, że kwestie rozdziału koncesji alkoholowych w Łomży od lat wywołują prawne spory. Powodem ich są zapisy uchwały nieprecyzyjne określające kryteria jakim muszą kierować się miejscy urzędnicy rozpatrujący wnioski przedsiębiorców. Zamiast je zmienić władze miasta w ostatnich latach ograniczały się jednak do zwiększania ilości punktów, lub zmniejszania ich odległości od miejsc ochrony takich jak szkoła czy kościół.
Tymczasem w uzasadnieniu wyroku WSA w Białymstoku przypomina włodarzom miasta Łomża, że wszelkie kryteria, które dodatkowo wprowadza organ w postępowaniu w przedmiocie przyznania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, mają na celu realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Ustawa ta, w preambule, jako zasadniczy cel określa życie obywateli w trzeźwości. Cel ten jest realizowany poprzez obowiązki organów polegające na podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy (art. 1 ustawy).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę