piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@

Brudne powietrze nad Łomżą

Po raz trzeci w ciągu ostatnich dni w Łomży odnotowano przekroczenie dopuszczanego dobowego stężania zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM10. Wczoraj stężenie to wyniosło 58,5 µg/m3, i było najwyższe z zanotowanych tej jesieni. Tradycyjnie już najgorsza sytuacja była późnym wieczorem i nocą. Godzinowe wyniki pomiarów wskazywały wówczas stężenie tych pyłów w wysokości nawet 192 µg/m3.

Dane z pomiarów zanieczyszczeń pyłami PM10 w Łomży (źródło WIOŚ Białystok)
Dane z pomiarów zanieczyszczeń pyłami PM10 w Łomży (źródło WIOŚ Białystok)

Wzrost zanieczyszczeń powietrza ma związek z paleniem w piecach domowych i warunkami atmosferycznymi. Najgorzej jest gdy w trakcie sezonu grzewczego gdy nad miasto nadciągają nisko wiszące chmury i nie ma silnych podmuchów wiatru. Wówczas dymy z kominów domów są „przygniatane” do ziemi.  
Specjaliści apelują, aby w piecach nie palić śmieci. Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, nie wyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Uwolnione w trakcie spalania groźne substancje opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, ale przede wszystkim osadzają się w płucach mieszkańców. Szczególnie narażone na negatywne działanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby z chorym układem oddechowym lub krwionośnym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0