sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Pełna gotowość na atak zimy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, które zajmuje się m.in. odśnieżaniem zimą ulic, poinformowało o osiągnięciu pełnej gotowości do akcji zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Łomża. Cały sprzęt służący do odśnieżania i likwidacji śliskości na ulicach został przygotowany do natychmiastowego użycia. - Przewidywany czas wyjazdu pierwszych maszyn po stwierdzeniu takiej potrzeby wynosi od 5 do 15 minut – informuje Mariusz Zapert, zastępca dyrektora MPGKiM.

- Obecnie w garażu przedsiębiorstwa parkuje ciężarowa pługosolarka która została zasypana świeżą solą i znajduje się w pełnej gotowości do natychmiastowego wyjazdu – dodaje Zapert podkreślając, aby oba wyjechała na ulice miasta potrzeba maksymalnie 5 minut w godzinach pracy zakładu, 15 minut po godzinach pracy. - Odpowiednim pracownikom Przedsiębiorstwa przydzielono obowiązki w zakresie pogotowia oraz monitorowania sytuacji drogowej. 
Już teraz pod nr telefonu 506 959 130 całą dobę, 7 dni w tygodniu można zgłaszać ewentualne śliskość czy nieprzejezdność, zanieczyszczenie, uszkodzenie, czy inne nagłe zdarzenia powodujące utrudnienia w ruchu na drogach w obrębie miasta Łomży.  

W oczekiwaniu na pierwszy atak zimy w MPGKiM wykonano przeglądy oraz wymagane remonty sprzętu zimowego, zakupiono sól drogową, a na terenie miasta rozstawiane są charakterystyczne żółte pojemniki z mieszanką piasku z solą na potrzeby posypywania chodników i przejść dla pieszych. 
W skład „zimowej floty” gotowej do użycia na miejskich ulicach i chodnikach są cztery samochody ciężarowe, osiem ciągników, dwie koparko-ładowarki i jeden kompaktor ładowarka oraz mikrociągnik. 
- Do dyspozycji służb drogowych zmagazynowano około 400 ton soli drogowej i w miarę zużycia ilość ta będzie na bieżąco uzupełniana – podaje Mariusz Zapert, zaznaczając, że w tym sezonie MPGKiM przygotowane jest na zużycie ok. 1300 ton soli wobec ok. 900 ton wykorzystywanych w latach poprzednich. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0