poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Samorządy liczą na dotacje

Na ponad 123 mln zł szacowane są dotacje o jakie wystąpiły samorządy z województwa podlaskiego na budowę i remonty dróg lokalnych w przyszłym roku w ramach tzw. schetynówek. Do podziału pomiędzy gminy i powiaty jest blisko 60 mln zł, a wstępna lista rankingowa ma być ogłoszona za miesiąc.

W tym roku samorządy wnioski do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” składały od 1 do 15 września 2016 r. Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym czasie wpłynęło łącznie 113 wniosków na przebudowę, budowę lub remont 234 km dróg lokalnych, w tym 109 km dróg powiatowych i 125 km dróg gminnych. 
- Ogólna wartość projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu na rok przyszły została określona na kwotę ok. 250 mln zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 123, 5 mln zł – podał PUW. - Na dofinansowanie dróg powiatowych zgłoszono zapotrzebowanie na dotację w kwocie ok. 50,4 mln zł, natomiast na drogi gminne wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ok. 73,1 mln zł. Wnioski złożyło 95 jednostek z terenu województwa podlaskiego co stanowi 72% ogólnej liczby samorządów, które mogły składać projekty do dofinansowania w ramach Programu.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podkreślał, że w tym roku dla województwa podlaskiego zarezerwowano na ten cel kwotę 59 mln 322 tys. 26 zł, co oznacza, że kwota ta jest o blisko 25% większa niż środki przyznane na bieżący rok. 
Teraz wszystkie wnioski podlegają ocenie specjalnej komisji, która ocenia je pod względem formalnym oraz merytorycznym. Po jej ocenie – do końca października zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowej wniosków do której gminy i powiaty będą mogli w ciągu dwóch tygodni zgłaszać ewentualne zastrzeżenia. Wojewoda szacuje, że ostateczna lista wniosków do dofinansowania zostanie zatwierdzona  przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do 20 grudnia 2016 r.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0