wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Pieniądze za ograniczenie produkcji mleka

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka. Rozporządzenie umożliwia realizację w Polsce ogłoszonego w lipcu przez Komisję Europejską tzw. pakietu wsparcia rolnictwa. Rolnicy w całej UE mają otrzymywać po 14 euro za zmniejszenie produkcji mleka o 100 kg.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu pomoc będzie wypłacana producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

  • pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik – grudzień 2016 r.,
  • drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,
  • trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.
  • czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń – marzec 2017 r.
Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00):
  • 21 września 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,
  • 12 października 2016 r. dla drugiego okresu ograniczenia,
  • 9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,
  • 7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.
Powyższe terminy dotyczą wpływu wniosku do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (jest ona  odpowiedzialna za zadania związane z udzielaniem tej pomocy).  
Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg.
Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50 proc. ilości mleka sprzedanego przez producenta podmiotom skupującym w okresie referencyjnym. Pomoc odnosi się do ilości mleka stanowiącej różnicę między ilością mleka sprzedaną przez producenta podmiotom skupującym w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną podmiotom skupującym w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczył wniosek o pomoc.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0