piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Grudniowe wybory w Kolnie

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Kolno. Odbędą się one w niedzielę 4. grudnia w okręgu wyborczym nr 2. Wybory muszą się odbyć bo dotychczasowy radny z tego okręgu Lech Janusz Owczarczyk, wybrany z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, został dyrektorem kolneńskiej podstawówki i musiał zrezygnować z mandatu radnego miasta.

Zgodnie z kodeksem wyborczym w takich miejscowościach jak Kolno – inaczej niż np. w Łomży - wyznaczone są okręgi jednomandatowe. W Konie jest ich 15 i w każdym z nich wybierany był jeden radny. Gdy któryś z nich rezygnuje, w okręgu z którego został wybrany trzeba przeprowadzić wybory uzupełniając. Rozpisanie wyborów poprzedziły rezygnacja radnego Lecha Owczarczyka z mandatu i postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie stwierdzenia jego wygaśnięcia. Teraz zostało opublikowane zarządzenie wojewody, który ogłosił wybory uzupełniające do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym nr 2. Okręg ten obejmuje ulice: Armii Krajowej, Marii Konopnickiej od nr 6, Stanisława Krupki i Św. Floriana. Mieszkańcy tych ulic w niedzielę 4 grudnia 2016 r. będą wybierać swego nowego radnego.

Zgodnie z zatwierdzonym przez wojewodę kalendarzem wyborczym do 25 września potencjalni chętni do objęcia wolnego mandatu radnego w Kolnie muszą zawiadomić Komisarza Wyborczego w Łomży o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, a do północy 25 października 2016 r. jest czas na zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydata na radnego. Co ważne kandydatem tym może być każdy pełnoletni, posiadający tzw. bierne prawo wyborcze, mieszkaniec Kolna, a nie tylko tego okręgu wyborczego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0