sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Poprawkę z matury w Łomży zdało 4 na 10 absolwentów

- Na 169 tegorocznych absolwentów łomżyńskich liceów i techników 39 procent zdało w sierpniu egzaminy w sesji poprawkowej ze wszystkich przedmiotów w części ustnej i pisemnej – informuje Grażyna Klimuszko, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zastrzegając, że sprawozdanie szczegółowe z matur 2016 OKE poda 19. września, co jest ustaleniem z dyrektorami OKE w całej Polsce. - To dobry wynik na egzaminie poprawkowym, biorąc pod uwagę, że na maturze w maju za zadania łatwe i bardzo łatwe można było zdobyć 15 na 50 punktów (30 procent do zdania).

Pozytywna opinia wicedyrektor OKE Grażyny Klimuszko opiera się na tym, że prawie 40 procent uczniów zdało egzamin poprawkowy głównie z matematyki na poziomie podstawowym; to oznacza – zdaniem wicedyrektor - opanowanie umiejętności niezbędnych, aby posługiwać się matematyką na co dzień, przydatnych w życiu praktycznym. Natomiast w województwie podlaskim zdających maturę w maju i czerwcu było 9162 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – z tym, że 1193 osoby w wakacje musiały przysiąść fałdów, żeby poprawić wyniki, głównie z matematyki. - Zdawalność ze wszystkich przedmiotów w całym województwie również była wysoka, wyniosła 86 procent, czyli o 1 procent lepiej niż w kraju – komentuje wicedyrektor. - Absolwenci liceów w Podlaskiem mieli nawet wyniki o 2 procent lepsze, niż w Polsce, gdyż egzamin zdało 91 procent. Maturę 2016 zdało również 76 procent absolwentów techników w województwie, tj. trzy czwarte. Zdawalność tegorocznych matur w całości porównywalna była z języka polskiego (98 procent w województwie) i angielskiego (96 proc.) z wynikami w kraju, jednak z matematyki o 2 procent lepsi okazali się uczniowie ze szkół podlaskich – 88 procent w stosunku do 86 w Polsce. Podsumowując więc: maturę po poprawkach w podlaskich liceach zdało 9 na 10 uczniów, a w technikach 8 na 10.
Wróćmy do Łomży, gdzie – zresztą, jak co roku – wyjątkami pod względem świetnych wyników matur „właściwych”, majowych, są licea o najwyższych wynikach nauczania: w I LO im. Tadeusza Kościuszki do poprawki sierpniowej szykowała się 1 osoba, zaś w II LO im. Marii Konopnickiej – dwie. Ciekawe, czy zdały...?

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0