środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Co czwarty nie zdał egzaminów zawodowych

Z ponad 8200 osób z województwa podlaskiego, które w czerwcu i lipcu przystąpiły do egzaminów zawodowych zdały go 6 404 osoby. Egzamin przeprowadzono w 100 kwalifikacjach – dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (kursanci). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży uruchomiła serwis umożliwiający sprawdzenie wyników egzaminów zawodowych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany był a w formie pisemnej i praktycznej. Pisemna część odbywała się 17 czerwca, a praktyczna od 30 maja do 4 lipca. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej co najmniej 50%, a z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. W sumie w województwie podlaskim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 8 237 zdających. Najwięcej chętnych – blisko 700 osób - ubiegało się o świadectwa potwierdzające ich umiejętności kucharskie – kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych. Zdało niespełna 570 z nich, czyli 84%. 
Wielu chętnych starało się także o potwierdzenie swych umiejętności informatycznych. Do egzaminu na kwalifikacje zawodowe projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, oraz montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych przystąpiło w sumie ok. 900 osób. W pierwszym przypadku zdawalność wyniosła nieco poniżej, a w drugim nieco powyżej 80%. Zdecydowanie niższa zdawalność  - na poziomie  36,5% - była natomiast w kwalifikacji tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 
Zdecydowanie lepiej z egzaminami poradzili sobie starający się o dokumenty potwierdzające umiejętności w zawodach rolnik, technik rolnik, i technik agrobiznesu 93,3%. Do obu części egzaminu przystąpiło 389 absolwentów szkół, a zdało 363 z nich.
Były także zawody w których egzamin zdało 100% przystępujących.  To m.in. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych, opiekunka dziecięca czy cukiernik.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0