środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego apeluję do Państwa, aby:
1. Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji wszystkich stad, w których utrzymywane są świnie – dotyczy to również stad z jednym zwierzęciem.
2. Zgłaszać w biurach powiatowych AR i MR wszystkie zmiany pogłowia świń w stadach (kupna, sprzedaże, upadki, urodzenia), w możliwie najkrótszym terminie.
3. Nie nabywać świń, o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności z niepewnego źródła (tzw. handlarze).
4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane i zaopatrzone w świadectwa zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii.
5. Bezzwłocznie informować najbliższą lecznicę weterynaryjną o upadkach i zachorowaniach świń.
6. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711), a w szczególności:
- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- zwracać uwagę na bezpieczny sposób przechowywania słomy na ściółkę,
- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
- wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
- stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
- do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

Przypominam, że afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą stanowiącą ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0