niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Poseł Kołakowski w Radzie Służby Publicznej

Premier Beata Szydło powołała posła Lecha Kołakowskiego z Łomży do Rady Służby Publicznej. Rada liczy 9 osób – specjalistów z zakresu administracji - i jest organem opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących służby cywilnej, projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej czy jej finansowania. - To ukoronowanie mojej działalności administracyjnej – mówi poseł Kołakowski, który we wtorek formalnie odebrał powołanie i pierwszy raz uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Publicznej.

Poseł Lech Antoni Kołakowski, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa i przewodniczący Rady Służby Publicznej Tadeusz Woźniak
Poseł Lech Antoni Kołakowski, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa i przewodniczący Rady Służby Publicznej Tadeusz Woźniak

Rada Służby Cywilnej działa na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r.. Po raz pierwszy została powołana w 2009 roku. Może liczyć od 7 do 9 członków, których kadencja trwa 4 lata. 
Do zadań Rady Służby Publicznej należy wyrażanie opinii m.in. w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy,
  • projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie,
  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej,
  • projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej,
  • planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej,
  • etyki korpusu służby cywilnej,
  • dotyczących powołania i odwołania Szefa Służby Cywilnej, w zakresie określonym w ustawie.
Do zadań Rady Służby Publicznej należy także upowszechnianie najlepszych standardów, wzorców i doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

Premier Beata Szydło nową Radę Służby Cywilnej powołała w marcu tego roku. Poseł Lech  Kołakowski z Łomży do jej składu został powołany w lipcu, w miejsce po zmarłym dr Arturze Górskim, który był przewodniczącym Rady. Wśród członków Rady są m.in. dr hab. Zbigniew Cieślak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015; dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz  - doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2006-2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego; oraz doc. dr inż. Marek Kisilowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej z Politechniki Warszawskiej, członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Poseł Lech Antoni Kołakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie administracji. W 1992 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, a w latach 1993–1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Później przez 7 lat zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, a od 2005 nieprzerwanie wybierany jest na posła na Sejm RP. Jest m.in. członkiem Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej.  
W obecnej kadencji parlamentu poseł Lech Kołakowski pełni także wysokie funkcje w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Jest jego wiceprzewodniczącym i skarbnikiem.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0