sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Znowu matura...

Ponad 5 tysięcy osób z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego dziś ma poprawkowe pisemne egzaminy maturalne. Zdecydowane większość chce poprawić matematykę. Egzamin pisemny rozpoczyna się o godz. 9., niezależnie od przedmiotu, czy to będzie matematyka, polski czy angielski w szkołach macierzystych uczniów, czyli tych, w których uczyli się i zdawali maturę w maju.

Maturzyści najpierw składali oświadczenia o chęci zdawania egzaminu poprawkowego u dyrektorów swoich szkół, z kolei dyrektorzy poinformowali o sytuacji u siebie OKE w Łomży, która przygotowywała arkusze egzaminacyjne i organizuje egzaminy. Najwięcej poprawek w obu województwach odbędzie się z matematyki: 2 757 z matematyki w nowej formule i 1 817 w starej formule, dla tych, którzy nie zdali w ubiegłym roku. Z języka polskiego do poprawki pisemnej w nowej formule przygotowano 154 arkusze egzaminacyjne, w starej – 10. Z języka angielskiego w nowej formule zamierzają poprawiać się 303 osoby, w starej – 79. W pozostałych egzaminach pisemnych z języków: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, białoruskiego – liczba arkuszy nie przekracza 10. - – precyzuje dyrektor Gołaszewska.

Egzaminy ustne będą odbywały się w środę, czwartek i piątek, od 24 do 26. sierpnia, zgodnie z harmonogramem podanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole. Oznacza to, że o godzinach poprawek ustnych z polskiego czy języka obcego nowożytnego dyrektorzy będą decydowali sami i sami poinformują o tym swoich absolwentów. Na poprawkach sierpniowych obowiązuje procedura jak na maturach majowych: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać tylko osoby uprawnione: zdający, zespól nadzorujący, dyrektor liceum, technikum bądź zespołu szkół, ewentualnie obserwatorzy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub łomżyńskiej OKE. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0