poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Ile zarabiają w nowych władzach MPWiK?

W czerwcu prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski powołał nową Radę Nadzorczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, a w lipcu ta odwołała dotychczasowych prezesa i wiceprezesa zarządu spółki i powołała nowych członków zarządu. Ile zarabiają członkowie nowych władz miejskiej spółki? - Mniej niż poprzednicy - odpowiada ratusz.

Zbigniew Sasinowski i Mariusz Konopka - członkowie zarządu MPWiK Łomża.
Zbigniew Sasinowski i Mariusz Konopka - członkowie zarządu MPWiK Łomża.

Określenie zasad wynagradzania zarówno członków zarządu jak i Rady Nadzorczej MPWiK należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników, które jednoosobowo realizuje prezydent Łomży. Te kwestie zostały uregulowane już w akcie założycielski MPWiK z 1995 roku.
- W chwili obecnej zarząd spółki MPWiK Sp. z o.o. (Mariusz Konopka i Zbigniew Sasinowski – dop. red.) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości po 8000 zł brutto - podaje Łukasz Czech z ratusza zaznaczając, że jest to wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia poprzedniego zarządu.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki uzależnione jest od sprawowanej w niej funkcji. Najwięcej miesięcznie otrzymuje przewodniczący rady - 1700 zł. Wiceprzewodniczący oraz sekretarz RN mają po 1200 zł miesięcznie, a pozostali członkowie po 800 zł. W sumie w Radzie Nadzorczej MPWiK zasiada 6 osób, a wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0