niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Hala targowa na Starym Rynku bez unijnego wsparcia

Miasto Łomża nie otrzyma unijnego wsparcia na przebudowę zabytkowej Hali targowej na Starym Rynku na Halę Kultury. Szacowany na ponad 11 milionów złotych projekt miasta złożony na konkurs o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 został oceniony jako niespełniający kryteriów dopuszczających. W sumie na konkurs wpłynęło ponad 60 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 115 mln zł, przy czym środki którymi dysponuje zarząd województwa wynoszą 40 mln zł.

Hala targowa na Starym Rynku w Łomży
Hala targowa na Starym Rynku w Łomży

Zarząd województwa podlaskiego opublikował listę  projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie z działania 8.3 RPO, czyli ochrona dziedzictwa kulturowego. To w tym konkursie miasto Łomża zabiegało o blisko 6 mln zł dotacji na realizację wartego w sumie ponad 11,3 mln zł projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”. Niestety na pieniądze unijne z tego miasto nie ma co liczyć. Wniosek Łomży na opublikowanej wczoraj liście projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej po ocenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 8.3 RPO jest na 40 miejscu, bez punktów, ale z dopiskiem „niespełnienie kryteriów dopuszczających”.

Wśród wniosków z okolicy, które mają szansę na otrzymanie unijnego wsparcia jest wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie dotyczący przywrócenia blasku siedzibie Muzeum, czyli Dworowi Lutosławskich. Wniosek ten uzyskał 65 punktów i jest na 17 miejscu listy rankingowej. Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie miałaby kosztować 5,9 mln zł, a unijna dotacja, o którą zabiega placówka, miałaby sięgnąć ponad 3,8 mln zł.

Jeszcze więcej punktów – 80 – zdobył wniosek parafii w Szczuczynie dotyczący remontu i adaptacji na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na centrum muzealno – warsztatowe. Wartość projektu określono na 5 mln 181 tys. zł, a wnioskowana dotacja to 4 mln 145 tys. zł. Projket ten jest na 7 miejscu listy rankingowej.

zobacz: W hali targowej może powstanie hala... kultury


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0