poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Znowu matura za dwa tygodnie

- Sierpniowy egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych uczniów, czyli tych, w których maturzyści zdawali egzaminy w maju – informuje Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, która przygotowała 5 142 arkusze egzaminacyjne dla poprawkowiczów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. - Poprawkowe egzaminy pisemne zaczną się we wtorek, 23. sierpnia, o godzinie 9.

Maturzyści najpierw składali oświadczenia o chęci zdawania egzaminu poprawkowego u dyrektorów swoich szkół, z kolei dyrektorzy poinformowali o sytuacji u siebie OKE w Łomży, która przygotowywała arkusze egzaminacyjne i organizuje egzaminy. Najwięcej poprawek w obu województwach odbędzie się z matematyki: 2 757 z matematyki w nowej formule i 1 817 w starej formule, dla tych, którzy nie zdali w ubiegłym roku. Z języka polskiego do poprawki pisemnej w nowej formule przygotowano 154 arkusze egzaminacyjne, w starej – 10. Z języka angielskiego w nowej formule zamierzają poprawiać się 303 osoby, w starej – 79. W pozostałych egzaminach pisemnych z języków: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, białoruskiego – liczba arkuszy nie przekracza 10. - Egzamin pisemny odbywa się we wtorek, 23. sierpnia, o godz. 9., niezależnie od przedmiotu, czy to będzie matematyka, polski czy angielski – precyzuje dyrektor Gołaszewska.

Egzaminy ustne będą odbywały się w środę, czwartek i piątek, od 24 do 26. sierpnia, zgodnie z harmonogramem podanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole. Oznacza to, że o godzinach poprawek ustnych z polskiego czy języka obcego nowożytnego dyrektorzy będą decydowali sami i sami poinformują o tym swoich absolwentów. Na poprawkach sierpniowych obowiązuje procedura jak na maturach majowych: w sali egzaminacyjnej mogą przebywać tylko osoby uprawnione: zdający, zespól nadzorujący, dyrektor liceum, technikum bądź zespołu szkół, ewentualnie obserwatorzy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub łomżyńskiej OKE.

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0