sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Podnoszą opłatę za śmieci

Gmina Stawiski jest kolejną w regionie, która wprowadza podwyżkę tzw. podatku śmieciowego. Od 1 września opłata miesięczna od mieszkańca, w przypadku segregowania śmieci wzrośnie o 2,50 zł, a w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny o 5 zł. Samorząd tłumaczy, że podwyżka jest konsekwencją m.in. wprowadzonej na początku roku podwyżki cen za przyjęcie odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży (RIPOK w Czartorii).

Na terenie Gminy Stawiski tzw. podatek śmieciowy ustalono jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej opłaty. Dotychczas było to 7,5 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i 15 zł miesięcznie gdy oddawane są odpady zmieszane. 
- Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu – podają władze gminy w uzasadnieniu przyjętej w ubiegłym tygodniu uchwały o podwyżce opłat za śmieci.
Przewiduje ona że stawki na podstawie których wyliczana jest opłata wnoszona przez poszczególne gospodarstwa wzrosną o 2,50 zł, tj. do kwoty 10 zł miesięcznie (za mieszkańca) w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i o 5 zł, tj. do kwoty 20,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodują wyższe wpływy do budżetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, co w konsekwencji spowoduje zbilansowanie się wpływów i wydatków związanych z obsługą systemu. Władze gminy podają, że w kosztach kalkulacji uwzględniono również kwotę 60 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stawiskach. Budowę PSZOK-u planuje się sfinansować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0