niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Bezrobocie poniżej 5 tysięcy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lipca 2016 roku wyniosła 4851 osób. To o 201 osób mniej niż na koniec czerwca, o ponad 330 mniej niż przed rokiem. Przede wszystkim jednak to najniższe bezrobocie od 6 lat. Po raz ostatni poniżej 5 tysięcy bezrobotnych w łomżyńskim zatrudniaku było zarejestrowanych w październiku 2009 roku.

W lipcu 2016 roku łomżyńskiego PUP zgłosiło się 459 bezrobotnych. W tej grupie było 14 osób, które wcześniej pracowało za granicą: w Niemczech – 7, w Wielkiej Brytanii – 4, w Norwegii – 2 i w Belgii – 1. W tym samym okresie wyrejestrowano 660 osób bezrobotnych, przy czym 265 z racji    podjęcia pracy (w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 75), 52 z rozpoczęcia stażu, 28  skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych,  26 rozpoczęcia prac społecznie – użytecznych, a kolejne 3 osoby rozpoczęły szkolenia.
PUP podaje, że  170 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 65 zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, a 9 wykreślono bo odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,2% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2870.  Stopa bezrobocia dla miasta Łomży wyniosła 12,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego 10,2%.
- Zanotowany spadek poziomu bezrobocia związany jest m.in. kierowaniem bezrobotnych  w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i podjęciami pracy niesubsydiowanej – oceniają pracownicy PUP-u dodając, że w lipcu do urzędu wpłynęły 222 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły ponad połowę z nich.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0