Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 marca 2023 napisz DONOS@

ASF - zakazy i nakazy dla ludności powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Po wykryciu ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie w okolicach Wysokiego Mazowieckiego Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał rozporządzanie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Rozporządzenie wyznacza granice obszarów: „zapowietrzonego” o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, oraz „zagrożonego” o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony, które zasięgiem obejmują gminy: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Czyżew, Kołaki Kościelne i Zambrów. Na tym terenie obowiązują już specjalne obostrzenia, które dotyczą wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tych obszarach.

Obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, na którym występuje afrykański pomór świń, gdzie zewnętrzną granicę określa się w sposób następujący:
a) od wschodu – miejscowość Sanie – Dąb, wzdłuż rzeki Dąb na wschód, następnie wzdłuż granicy lasu do zachodniej granicy miejscowości Tybory – Olszewo, następnie wzdłuż drogi łączącej miejscowość Tybory – Olszewo z miejscowością Tybory – Kamianka, następnie granicą lasu do miejscowości Choszczówka, wzdłuż drogi łączącej miejscowość Choszczówka do drogi miejscowość Tybory Kamianka z miejscowością Jabłonka Kościelna, następnie na południe do cieku wodnego łączącego staw Kamianka z rzeką Jabłonka, następnie do ujścia cieku do rzeki Jabłonka, następnie w linii prostej na południe do skrzyżowania drogi nr 66 z drogą łączącą miejscowość Jabłonka Kościelna z miejscowością Miodusy – Litwa,
b) od południa – drogą nr 66 w kierunku zachodnim do rzeki Jabłonka na wysokości miejscowości Faszcze, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Jabłonka do wschodniej granicy miejscowości Wdziękoń Pierwszy, a następnie do drogi nr 66,
c) od zachodu – od drogi nr 66 wzdłuż wschodniej granicy rezerwatu „Grabówka,” a następnie wschodnią granicą lasu do drogi łączącej miejscowość Grabówka z miejscowością Wróble – Arciszewo,
d) od północy – w linii prostej na wschód do rzeki Dąb na wysokości miejscowości Czarny Dąb, następnie wzdłuż linii prostej na wschód do miejscowości Sanie Dąb;

Na tym obszarze zakazane jest 
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na tym samym obszarze wojewoda nakazał:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony
Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu – od miejscowości Czarnowo – Bliki na południowy wschód do miejscowości Stare Wykno i Nowe Wykno, następnie wzdłuż drogi łączącej miejscowość Nowe Wykno z miejscowością Gołasze Puszcza do miejscowości Gołasze Puszcza, następnie drogą przez miejscowość Osipy – Lepertowizna do drogi nr 66 do granicy miasta Wysokie Mazowieckie, następnie ulicą Przechodnią do skrzyżowania z ul. Ludową,
b) od południa – ul. Ludową na zachód do miejscowości Święck Wielki do skrzyżowania z drogą łączącą Święck Wielki z miejscowością Święck Nowiny, następnie w linii prostej na zachód do miejscowości Zaręby Skórki, następnie w linii prostej do przecięcia rzeki Brok Mały z drogą nr 63,
c) od zachodu – wzdłuż drogi 63 na północ do miejscowości Grochy Pogorzele, następnie zachodnią granicą lasu do drogi łączącej miejscowość Czartosy z miejscowością Długobórz Drugi, dalej linią prostą w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Stare Wądołki i Wądołki – Bućki, następnie wzdłuż rzeki Prątnik do trasy S8, dalej drogą S8 w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 63, następnie wzdłuż drogi nr 63 na północ do ronda z ul. Łomżyńską, następnie w linii prostej do rzeki Jabłonka, rzeką Jabłonka na północ do rzeki Dąb w okolicy stawów, dalej w linii prostej do miejscowości Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok, następnie w linii prostej do miejscowości Szeligi Leśnica,
d) od północy – od miejscowości Szeligi – Leśnica w linii prostej przez miejscowość Gosie Duże do miejscowości Cholewy Kołomyja, następnie w linii prostej przecinającej trasę S8 do miejscowości Rutki – Jatki i dalej w linii prostej do miejscowości Czarnowo – Bliki.

Na tym obszarze zakazano: wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii; transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie; oraz  organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
Nakazano zaś: 
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:  zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.


210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę