sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Nagrody i premie w ratuszu

Przez cały 2015 rok prezydent Łomży na nagrody dla miejskich urzędników wydał niespełna 12 tysięcy złotych. W tym roku, choć minęło dopiero 6 miesięcy, pula nagród wyniosła już blisko 33 tysiące złotych. Pieniędzy wydano więcej, ale i więcej jest nagrodzonych urzędników.

- W pierwszym półroczu 2016 roku 23 pracownikom Urzędu Miejskiego wypłacono 24 nagrody uznaniowe w łącznej wysokości 32.907 zł brutto – przekazuje Łukasz Czech z ratusza, który kilka miesięcy temu przekazywał nam, że przez cały 2015 rok nagrody w łącznej wysokości 11.845 złotych brutto wypłacono 15 pracownikom Urzędu Miejskiego.
Fundusz nagród w ratuszu, zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników, stanowi pół procenta planowanej na dany rok wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników, ale może być przez prezydenta zwiększony o powstałe oszczędności w budżecie wynagrodzeń z tytuły wypłat zasiłków chorobowych, refundacji PUP za pracowników skierowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, czy udzielanych urlopów bezpłatnych.

Obok funduszu nagród w ratuszu istnieje także fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Miejskiego.  
- W czerwcu br. 24 pracowników Urzędu Miejskiego, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, otrzymało premie regulaminowe w wysokości od 10% do 50% wynagrodzenia zasadniczego za okres faktycznie przepracowany, na łączną kwotę 17 tys. 81,50 zł brutto – podał Czech.
Premia także przyznawana jest przez prezydenta Łomży na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub sekretarza miasta. Może wynieść do 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a jej wypłata następuje równocześnie z wypłatą wynagrodzenia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0