piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

W piątek nowe władze MPWiK?

Jutro (w piątek 29. lipca) Rada Nadzorcza MPWiK ma zająć się wyborem nowego zarządu spółki. Wczoraj z funkcji odwołano prezesa Grzegorza Lewańczuka i wiceprezesa Gilberta Okulicz – Kozaryna, ale jak podawał Remigiusz Fabiański, przewodniczący RN, decyzja o odwołaniu zarządu wejdzie w życie od 2 sierpnia, ponieważ trzeba ponownie aplikować do NFOŚiGW o dotację na modernizację oczyszczalni.

Siedziba MPWiK przy ul. Zjazd w Łomży (fot. MPWiK Łomża)
Siedziba MPWiK przy ul. Zjazd w Łomży (fot. MPWiK Łomża)

Na razie nie wiadomo kto może objąć stery władzy w miejskiej spółce. Zgodnie z umową spółki członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres 4 lat. W skład zarządu MPWiK może wchodzić od 1 do 3 osób, a liczbę członków zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, czyli jedoosobowo prezydent Łomży. Zgodnie z tym samym dokumentem do kompetencji prezydenta należy również określenie zasad wynagradzania członków zarządu. O zgłaszaniu kandydatów na członków zarządu w umowie spółki nie ma ani słowa, ale zgodnie z utartą w Łomży tradycją to prezydent miasta wskazuje Radzie Nadzorczej kandydatów, których ta powołuje na członków zarządu.

Jutrzejsze posiedzenie Rady Nadzorczej MPWiK planowane jest na godz. 10. Rada Nadzorcza składa się z 6 osób. Cztery z nich wyznaczył prezydent Mariusz Chrzanowski, a dwie wybrali pracownicy spółki. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0