piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Odwołany zarząd MPWiK

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odwołała zarząd miejskiej spółki czyli prezesa Grzegorza Lewańczuka, jak i wiceprezesa Gilberta Okulicz-Kozaryna. Nasze informacje potwierdza mecenas Remigiusz Fabiański, przewodniczący Rady Nadzorczej. W czerwcu zarząd MPWiK nie uzyskał absolutorium za 2015 rok od prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, który jednoosobowo pełni funkcję właściciela miejskiej spółki.

MPWiK
MPWiK

Spółka MPWiK powstała w sierpniu 1995 roku. Od początku funkcję prezesa pełnił w niej Grzegorz Lewańczuk, a od 1999 roku wiceprezesem ds. eksploatacji był  Gilbert Okulicz – Kozaryn. Dziś podczas posiedzenia nowej, powołanej w czerwcu przez prezydenta Chrzanowskiego Rady Nadzorczej spółki obaj zostali odwołani. Wcześniej Rada, na której czele stanął mecenas Remigiusz Fabiański, miała wyjaśnić, w jakich okolicznościach i dlaczego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odrzucił wniosek MPWiK o dofinansowanie planowanej na około 60 milionów złotych modernizacji oczyszczalni ścieków w Łomży.
- Niestety, w wielu częściach, z winy sporządzającego, wniosek miał wady formalne i merytoryczne, co zostało zauważone przez NFOŚiGW - mówi przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK.
Decyzja o odwołaniu dotychczasowego zarządu MPWiK zapadła większością głosów: 3 za, 2 przeciw i przy 1 wstrzymującym się. Mecenas Fabiański twierdzi, że decyzja o odwołaniu zarządu wejdzie w życie od 2 sierpnia, ponieważ trzeba ponownie aplikować do NFOŚiGW o dotację na modernizację oczyszczalni. Poprawiony wniosek ma złozyć jeszcze ten zarząd spółki.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0