środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Ministerstwo uchyliło postanowienia kuratorium

Minister Edukacji Narodowej uchylił postanowienia Podlaskiego Kuratora Oświaty, który negatywnie zaopiniował dwie podjęte w lutym przez Radę Gminy Łomża uchwały w sprawie zamiaru likwidacji małych szkół podstawowych w Czaplicach i Puchałach. Kuratorium musi ponownie przeanalizować sytuację i jeszcze raz wydać opinię w sprawie uchwał.

Władze gminy Łomża zamierzały od września tego roku zlikwidować dwie małe szkoły podstawowe w Czaplicach i Puchałach. W pierwszej z nich uczyło się ok. 30 uczniów w drugiej ok. 40, i zgodnie z przewidywaniami władz gminy od września od nowego roku szkolnego dzieci w tych szkołach mogło być jeszcze mniej. Zamiar likwidacji argumentowano „dobrem dzieci” bo obie szkoły znajdują się w starych, zniszczonych budynkach i oszczędnościami, bo przyznawana przez rząd subwencja oświatowa pokrywa ok. 35-40% kosztów funkcjonowania tych szkół. Zgodnie z propozycją władz po zamknięciu szkół dzieci z Czaplic miały trafić do szkoły w Konarzycach, a dzieci z  Puchałach do Wygody albo Pniewa – w zależności do woli rodziców, a gmina miała zorganizować ich dowóz. Przeciwko zamiarowi likwidacji szkół wystąpiły lokalne społeczności - rodzice dzieci i nauczyciele i to ich ocenę sytuacji podzieliło Kuratorium Oświaty. Zgodnie ze zmienionymi na przełomie 2015 i 2016 roku przepisami opinia kuratorium w sprawie zamiaru likwidacji szkół jest wiążąca dla samorządów, dlatego po negatywnej opinii białostockiego kuratorium de facto pomysły władz gminy spełzły na niczym. 
W lipcu jednak, po kilkumiesięcznym rozpatrywaniu zażalenia gminy na postanowienie kuratorium, Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że zachodzą przesłanki do uchylenia obu tych postanowień, aczkolwiek – jak zaznaczono – „minister nie zgadza się ze wszystkimi zarzutami” władz gminy Łomża.
Zgodnie z postanowieniem ministerstwa Podlaskie Kuratorium Oświaty ma ponownie przeanalizować wszystkie aspekty i uwarunkowania związane z zamiarem likwidacji szkół przez Gminę Łomża. Niemniej, w związku z przeciągającym się postępowaniem administracyjnym, władzom gminy Łomża w tym roku nie uda się zlikwidować szkół.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0