poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Wyniki matury już są

Tegoroczni maturzyści mogą już poznać swoje wyniki. Na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest wejście do dostępnej w internecie prezentacji indywidualnych wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2016 roku, a w szkołach można już odbierać świadectwa dojrzałości. W tym roku w Łomży do matury przystąpiło około 1670 osób. Z ogólnodostępnych danych OKE wynika, że w całym województwie maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów liceów i techników przystępujących do egzaminów.

Jak podała OKE Łomża do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 9 162 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Z tej grupy egzamin zdało 7 407, czyli 81% wszystkich przystępujących. Najwięcej problemów maturzyści mieli na matematyce. Egzamin zdało 85% z nich, przy czym w liceach zdawalność wyniosła 89%, a w technikach tylko 76%.
Z języka polskiego maturę zdało  97% (licea 98%, technika 95%), a z angielskiego 95% (licea 97%, technika 91%).
Jak podaje OKE 1 356 osób, czyli 15% tegorocznych maturzystów to osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. Dla pozostałej grupy 399 maturzystów przygoda z egzaminem dojrzałości może powtórzyć się za rok.

Matury w części pisemnej i ustnej trwały od 4. do 27. maja. Obowiązkowo wszyscy pisali język polski, matematykę i język obcy – zazwyczaj angielski, ale można było sobie wybrać także do przedmioty dodatkowe. O tym jakie decydowały najczęściej wymagania rekrutacyjne do szkół wyższych, na które chcą się dostać. Wyniki z egzaminu maturalnego są bowiem jednocześnie brane pod uwagę przy układaniu list rekrutacyjnych na studiach.
Wraz z podaniem wyników matur w internecia do szkół przekazano także świadectwa poszczegónych maturzystów. Można już te odbierać.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0