poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Powiększenie Rezerwatu Wielki Dział

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku o blisko połowę powiększył obszar znajdującego się w okolicach Pniewa Rezerwatu Wielki Dział. Teraz jego powierzchnia wynosi 174,58 ha i jest największym rezerwatem przyrody w Nadleśnictwie Łomża. Rezerwat Wielki Dział utworzono w 1990 roku, a celem ochrony jest zachowanie w stanie nienaruszonym największego w dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych naturalnego pochodzenia z licznymi drzewami pomnikowymi.

Rezerwat Wielki Dział (fot. Nadleśnictwo Łomża)
Rezerwat Wielki Dział (fot. Nadleśnictwo Łomża)

Rezerwat położony w dolinie Narwi, ok. kilometra powyżej wsi Pniewo.  O wartości przyrodniczej rezerwatu decyduje naturalność zbiorowisk roślinnych położonych w dolinie dużej rzeki. Las przede wszystkimi olsza z domieszką jesionu - w rezerwacie objęty jest całoroczną ochroną ścisłą. Wielki Dział to stała ostoja: żurawi, bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika, łosia, wilka, jelenia. Dodatkową jego atrakcją jest duża ilość drzew pomnikowych i pozostałości bazy partyzantów AK z okresu II wojny światowej.

W Nadleśnictwie Łomża jest 6 rezerwatów przyrody chroniących siedliska leśne o łącznej powierzchni 540 ha.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0