czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Referendum w MPWiK

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Łomży trwa referendum pracownicze. Zorganizowały je dwa działającej w spółce związki zawodowe – NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Inżynierów i Techników. Chcą upoważnienia od załogi do działań w celu „poprawy funkcjonowania” spółki, „utrzymania istniejących stanowisk pracy”, oraz zgody nawet na strajk, jeśli rozmowy na dwa pierwsze punkty z właścicielem, czyli prezydentem Łomży, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

W referendum pracownikom spółki stawiane są trzy pytania: 
1. Czy jesteś za upoważnieniem Komisji Zakładowych do rozpoczęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.
2. Czy jesteś za upoważnieniem Komisji Zakładowych do rozpoczęcia działań zmierzających do utrzymania istniejących stanowisk pracy w MPWiK Sp. z o.o. w Łomży
3. Czy jesteś za upoważnieniem Komisji Zakładowych do zorganizowania w MPWiK Sp. z o.o. różnych form protestów, aż do strajku włącznie w przypadku braku efektów rozmów z Właścicielem w kwestiach określonych w punktach l i 2.
Głosowanie pracowników MPWiK w zakładowym referendum prowadzone ma być w godzinach 5.30 - 10:00 oraz 12.00 – 14.30. 

Referendum pracownicze w MPWiK wyznaczono na dzień w którym prezydent Łomży zaplanował  Walne Zgromadzenie Wspólników tej miejskiej spółki. Podczas niego ma dokonać rozliczenia spółki za ubiegły roku, a także powołać nową Radę Nadzorczą spółki, a być może również doprowadzić do zmiany zarządu MPWiK.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0