Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 28 marca 2023 napisz DONOS@

Po burzy...

Do niedzieli trwało usuwanie skutków piątkowej gwałtownej burzy, która przeszła nad województwem podlaskim. Bardzo silny, a wręcz huraganowy wiatr uszkodził 128 budynków, z czego ponad 80 obiektów mieszkalnych. W sumie strażacy w województwie podlaskim w ciągu weekendu interweniowali blisko 800 razy usuwając powalone na drogi drzewa i konary, zabezpieczając uszkodzone przez wiatr budynki i obiekty. - W wyniku przejścia nawałnicy ranne zostały 2 osoby, a w trakcie usuwania jej skutków urazów doznało dwóch strażaków - informuje mł. bryg. Marcin Janowski z KW PSP w Białymstoku.

Sumaryczne straty w mieniu oszacowane zostały wstępnie na około 1,5 mln zł, ale dotyczy to wyłącznie sytuacji przy których interweniowali strażacy. Bilans całkowitych strat po nawałnicy jest na pewno o wiele wyższy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat była to jedna z najbardziej gwałtownych burz, generująca znaczne zagrożenie dla mieszkańców regionu ale także przysparzająca ogrom pracy dla strażaków i innych służb usuwających jej skutki - podkreśla Jankowski.

Zobacz także zdjęcia ze skutkami nawałnicy

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo Wojewoda Podlaski informuje, że pomoc poszkodowanym udzielana jest w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej. 

1. Pomoc społeczna – gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne):
Pomoc przeznaczona jest dla rodzin  lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą  zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu  o posiadane środki własne.
Pomoc jest przyznawana w formie zasiłku celowego na podstawie art. 39 ust. 1-3 i art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta). Pomoc jest przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym jest mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej. 
W pierwszej kolejności przyznawane są zasiłki w kwocie nieprzekraczającej 6.000 zł

2. Pomoc rolnikom - szkody w rolnictwie:
Szkody wyrządzone przez wiatry huraganowe poszkodowani rolnicy powinni niezwłocznie zgłosić do wójta/burmistrza. Na podstawie wniosków urzędy gmin występują z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do oszacowania szkód w środkach trwałych, tj. budynkach służących do produkcji rolnej (bez domu mieszkalnego i lasów) w wysokości przekraczającej w każdym 1050 zł, stadzie podstawowym zwierząt gospodarskich i maszynach rolniczych. 
W skład komisji powinien wejść pracownik ds. budownictwa  posiadający widzę i doświadczenie. Komisje powinny oszacować szkody wyrządzone przez wiatry huraganowe i na tą okoliczność sporządzić protokół. Do wyceny  szkód pomocne będą przekazane przy piśmie powołującym  cenniki SEKOCENBUDU na I półrocze 2016 r. Szacowanie szkód w lasach może być realizowane poprzez nadleśnictwa i starostwa.

3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadku powstania zniszczeń klęskowych w  infrastrukturze komunalnej.
W przypadku powstania szkód  w infrastrukturze komunalnej - w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej -  drogi (wojewódzkie, powiatowe i gminne) , mosty, przepusty drogowe, szkoły, przedszkola, szpitale , budynki komunalne – kierownik jednostki  samorządowej   (odpowiedzialny za infrastrukturę) zgłasza niezwłocznie  informację o  tym fakcie  do Wójta  Gminy (Burmistrza, Prezydenta miasta, Starosty Powiatu, Marszałka Województwa).
Wójt  ( Burmistrz, Prezydent,  Starosta, Marszałek) powołuje Zarządzeniem  Komisję z pracowników  danego urzędu (gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego), w  celu oszacowania powstałych strat. Komisja sporządza protokół z szacowania strat.
Protokół  jednostki samorządowej  przekazywany jest  do Wojewody, który powołuje  wojewódzką komisję  (co najmniej 3 osobową) do spraw weryfikacji strat określonych przez komisję  jednostki samorządu terytorialnego. Po weryfikacji strat przez komisję wojewódzką – Wojewoda zgłasza  do Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o uzyskanie promesy finansowej, która stanowi  przyrzeczenie  przekazania danej jednostce środków na usuwanie skutków zdarzeń klęskowych.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę