poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Prezydent oświadcza w sprawie MPWiK

- Z zaskoczeniem przyjąłem wtorkowe doniesienia prasowe o planowanym referendum strajkowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży – napisał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w oświadczeniu opublikowanym w samo południe na stronie internetowej ratusza. Prezydent odniósł się do naszego wtorkowego artykułu pt. „Przedstrajkowe referendum w MPWiK?”. Potwierdza, że najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników MPWiK powoła nową Radę Nadzorczą spółki, i zaznacza, że to ona, a nie on „oceni dotychczasową pracę Zarządu Spółki i to jej ocena będzie decydowała o tym, czy zajdą w tym miejscu zmiany, czy nie”.

W świadczeniu prezydent Chrzanowski napisał, że przygląda się działalności Zarządu MPWiK, „gdyż zależy mi na tym, by Spółka funkcjonowała jak najlepiej”. 
- W moim odczuciu nie wszystkie decyzje Zarządu były racjonalne, ale chcę, by jeszcze oceniała to obiektywnie nowa Rada Nadzorcza – pisze zaznaczając, że zmiany w Radzie Nadzorczej i ewentualne decyzje co do składu Zarządu Spółki nie powinny mieć wpływu na miejsca pracy wśród załogi. -  W moim odczuciu nie ma zagrożenia zwolnień w Spółce. Co więcej, uważam, że każdą miejską spółkę, w tym i MPWiK, tworzy przede wszystkim załoga, a nie prezesi czy Rada Nadzorcza. 
Dale prezydent Chrzanowski, który jednoosobowo pełni funkcję właściciela spółki, pisze, że chciałby, „żeby MPWiK osiągał zysk, by można było przeznaczyć środki na nagrody dla załogi lub podwyżki płac”, ale jednocześnie też dodaje , że „osiąganie tego zysku nie może się jednak opierać na ciągłych podwyżkach opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców.” Deklaruje, że „jeżeli Spółka nie jest „na minusie”, to w nowym planie finansowym uwzględniony zostanie zakup samochodu”, oraz  że spotka się z załogą spółki MPWiK w lipcu br., już po zapoznaniu się z sytuacją w przedsiębiorstwie przez nową Radę Nadzorczą. 

To nie zarząd załatwia kasę?
Związkowcy ogłaszając referendum pracownicze w MPWiK mówili, że boją się, że zmianach we władzach spółki mogą zniweczyć zabiegi o wielomilionową dotację na modernizację oczyszczalni ścieków i skomplikować sytuację w zakładzie. Złożony kilka miesięcy temu wniosek o przyznanie ponad 47 mln zł dotacji jest na etapie szczegółowej oceny merytorycznej. Jeśli przejdzie i zostanie zrealizowany będzie to największy z projektów realizowanych z unijnym dofinansowaniem w Łomży – większy nawet niż budowa nowych budynków i laboratoriów PWSIiP.  Prezydent Chrzanowski w oświadczeniu na stronie ratusza przekonuje też „że otrzymanie dofinansowania na remont oczyszczalni ścieków nie wiąże się z osobami będącymi w Zarządzie Spółki”. 
- Stosowny wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przygotowuje firma zewnętrzna, wybrana przez Zarząd, która ma odpowiadać również za obsługę Projektu – napisał prezydent dodając: „w moim odczuciu obsługę tę mogliby sprawować pracownicy Urzędu Miejskiego, co obniżyłoby koszty projektu.”

zobacz: Przedstrajkowe referendum w MPWiK?


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0