poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Zarobki kobiet i mężczyzn u nas prawie równe... i niskie

Główny Urząd Statystyczny opublikowała raport o regionalnym zróżnicowaniu wynagrodzeń w Polsce. Generalnie raport potwierdza ogólną wiedzę, że pracownicy w województwie mazowieckim zarabiają najwięcej - o ponad 25% więcej niż przeciętne dla kraju, a w województwo podlaskie należy do grupy gdzie za pracę płaci się najmniej. Raport pokazuje także, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, przy czym – i to ciekawostka - różnica najmniejsza jest w województwie podlaskim. Wynosi tylko ok. 165 zł w podlaskim podczas gdy w śląskim ok. 1187 zł.

źródło: GUS - Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
źródło: GUS - Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
źródło: GUS - Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
źródło: GUS - Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
źródło: GUS - Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
źródło: GUS - Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń

Źródłem danych na którym powstał raport jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów. Jak zaznacza GUS jest to najbardziej szczegółowe badanie wynagrodzeń, prezentujące cechy pracowników (np. płeć, wiek) i zakładów pracy i jest realizowane co dwa lata, co umożliwia prześledzenie zachodzących zmian. Te są wyraźne...

Wynagrodzenia w województwach rosną nierównomiernie
W 2014 r. najwyższe wynagrodzenie zanotowano w województwie mazowieckim. Było o ponad 25% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju, które wyniosło 4107,72 zł brutto.
Natomiast najniższe były w podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Różnica między województwami o najwyższej i najniższej wysokości wynagrodzeń wyniosła ok. 1760 zł. Województwo podlaskie należy do grupy biednych województw, gdzie przeciętne wynagrodzenie mieściło się w granicach 3500 - 3700 zł.

Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety.
Relacja wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn pokazuje, że w 2014 r. przeciętne wynagrodzenie kobiet stanowiło ok. 83% wynagrodzenia mężczyzn. Różnica pomiędzy płacami pracowników obu płci wynosiła ponad 760 zł. W województwach różnica ta wahała się od ok. 165 zł w podlaskim do ok. 1187 zł w śląskim.
Jak zaznacza GUS w porównaniu z 2001 r. najbardziej zauważalne jest wyrównywanie płac w województwie podlaskim, w którym w 2014 r. kobiety zarabiały 95,4% tego, co mężczyźni.

Średnie czyli jakie?
Wynagrodzenie „przeciętne”, „środkowe” i „otrzymywane najczęściej” to różne określenia, ale przede wszystkim różne kwoty. GUS podaje, że narasta różnica wynagrodzeń między osobami zarabiającymi najmniej i najwięcej. W kraju tylko co trzecia zatrudniona osoba otrzymywała w 2014 r. wynagrodzenie wyższe od przeciętnego. Wynagrodzenie środkowe (mediana) ukształtowało się w 2014 r. na poziomie 3291,56 zł, czyli było o 816,16 zł niższe od przeciętnego. Natomiast wynagrodzenie otrzymywane najczęściej i przez największą liczbę osób (dominanta) wyniosło w 2014 r. w Polsce 2469,47 zł, czyli było o 40% niższe od wynagrodzenia przeciętnego.

Władza zarabia lepiej...
Wynagrodzenia przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (grupa obejmuje pracowników sektora publicznego i prywatnego) były dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa, przy czym stanowili oni 8,3% wszystkich zatrudnionych – podaje GUS. Z prezentowanego porównania z różnicy zarobków Polaków od 2001 roku wynika, że ta grupa zyskała najwięcej.
W 2014 roku najniższe zarobki otrzymywali pracownicy przy pracach prostych oraz pracownicy usług i sprzedawcy, a także rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy.
Na poziomie zbliżonym do przeciętnego wynagrodzenia zarabiali zaś technicy i inny średni personel.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0