wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Wielomilionowe zmiany w budżecie Łomży

Nowe drogi: dwujezdniowa Zawadzka do Przykoszarowej i ul. Studencka, drugi etap rewitalizacji Parku Jana Pawła II, ale przede wszystkim zmniejszenie deficytu miasta i planowanego do zaciągnięcia na ten rok kredytu - to główne zmiany jakie na wniosek prezydenta wprowadzili radni do tegorocznego budżetu Łomży. Zmiany w największym stopniu są wynikiem wprowadzenia po stronie dochodowej ponad 9 mln 700 tys. zł dodatkowego dofinansowania unijnego do zrealizowanych w latach 2009-2014 dwóch projektów „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”, oraz wykreśleniem z budżetu budowy kompostowni na wysypisku śmieci w Czartorii.

Po decyzji Komisji Europejskiej pozwalającej na dodatkowe dofinansowanie z niewykorzystanych środków „starego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017-2013 wcześniej realizowanych projektów Łomża otrzymała kwotę 9 mln 709  tys. 987 zł. (To dodatkowe pieniądze do projektów w ramach których przeprowadzono modernizację i przebudowę ulic: Piłsudskiego, Al. Legionów, Spokojnej wraz z budową Pileckiego (zrealizowane w latach 2009-2011) oraz Sikorskiego i Szosy do Mężenina (w latach 2013-2014). 
Otrzymane teraz dodatkowe dofinansowanie pozwala na wprowadzenie do tegorocznego budżetu miasta kilku nowych zadań. To przebudowa ul. Zawadzkiej od Ronda Solidarności na Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej. Na ten cel zapisano 3,8 mln zł, choć wartość kosztorysowa całej inwestycji wynosi 6,6 mln zł. Poza tym do planów remontu weszła także ul. Studencka z kwotą rzędu 1,3 mln zł przy kosztorysie 2 mln zł, oraz zgłaszany już po raz trzeci przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego projekt dotyczący drugiego etapu rewitalizacji Parku Jana Pawła II. Na ten cel zapisano 1 mln 440 tys. zł. Cały drugi etap jest znacznie droższy, przy czym reszta pieniędzy – 2,2 mln tys. zł – ma być wydana w przyszłym roku. Prezydent we wniosku do Rady Miasta pisze, że wprowadzenie zmian do budżetu pozwoli na złożenie wniosku aplikacyjnego do dofinansowania, które jak zaznacza może wynieść 85%.
Wśród zaproponowanych przez prezydenta i przyjętych przez radnych większych zmian jest także wykreślenie z planu tegorocznych inwestycji miejskich budowy wartej ok. 5,4 mln zł kompostowni na wysypisku śmieci w Czartorii. Władze miasta liczyły, że uda się pozyskać dofinansowanie na jej budowę, ale wobec braku takiej możliwości kompostownię za pieniądze z kredytu będzie musiała zbudować należącą do miasta spółka Zakład Gospodarowania Odpadami.  
Wprowadzone do budżetu miasta zmiany powodują znaczne zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 14 mln 455 tys. 954 zł do kwoty 11 mln 73 tys. 53 zł, oraz obniżenie planowanego do zaciągnięcia na ten rok nowego kredytu długoterminowego. Jak podał prezydent we wniosku do radnych po zmianach kredyt ten ma wynieść  9 mln 999 tys. 155,30 zł. Z tej kwoty tylko 2 mln 670 tys. zł jest na pokrycie deficytu, a reszta - ponad 7,3 mln zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na ŚDM i karetkę
Wśród szeregu innych mniejszych zmian w budżecie miasta jest także zwiększenie planu wydatków na promocję o 50 000 zł, z przeznaczeniem na organizację Światowych Dni Młodzieży, oraz przyznanie 75 000 zł na zakup ambulansu ratunkowego dla Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”. Całkowity koszt zakupu wynosi 150 tys. zł, ale Grupa w trakcie prowadzonej od kilku miesięcy zbiórki ma już pozostałe 75 tys zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0