sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Zarząd MPEC bez nagrody

Blisko 650 tysięcy złotych z ubiegłorocznego zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży przeznaczono na nagrody dla pracowników. Jak się okazuje nagrody nie otrzyma tylko zarząd spółki, choć sprawa przyznania mu jej dwukrotnie stawała na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Najpierw, gdy rada opiniowała dla prezydenta rozliczenie spółki za ubiegły rok i po raz drugi w ubiegłym tygodniu, już po oficjalnym podziale zysku przez prezydenta miasta.

Siedziba MPEC Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika
Siedziba MPEC Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika

Do tej pory sprawa przyznania nagród dla członów zarządu miejskich spółek była w gestii właściciela, czyli prezydenta miasta jednoosobowo pełniącego funkcję zgromadzenia właścicieli. W ubiegłym roku, gdy prezydent Mariusz Chrzanowski po raz pierwszy zatwierdzał roczne rozliczenie MPEC i dzielił zysk spółki, zdecydował że jej zarząd nie otrzyma tradycyjnej nagrody rocznej, choć o jej przyznanie występowała Rada Nadzorcza MPEC. 
Kilka miesięcy później prezydent zdecydował o wymianie zarządu MPEC. Od września spółką zarządzają wskazani przez niego Radosław Żegalski i Paweł Laskowski. Sprawa tego czy oni dostaną nagrodę ciągnęła się przez kilka miesięcy. Gdy Rada Nadzorcza MPEC opiniowała podział ubiegłorocznego zysku spółki, punkt dotyczący propozycji wysokości nagrody rocznej dla członków zarządu był w porządku obrad, by tak jak w latach poprzednich wraz z innymi dokumentami także ta sprawa trafiła do decyzji prezydenta Łomży. Wówczas jednak przedstawiciel prezydenta miasta miał uświadomić, że nagradzanie zarządu to kwestia Rady Nadzorczej a nie prezydenta. Wówczas postanowiono, że w takim razie sprawa wróci po zatwierdzeniu przez prezydenta podziału zysku z 2015 roku. I wróciła podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada sprawę wnikliwie omówiła i okazało się, że nagroda się nie należy. Powodem było to, że nowy zarząd spółką kieruje 8 miesiąc, a zgodnie z przepisami aby móc ją otrzymać członkowie zarządu muszą pracować co najmniej 12 miesięcy. 
Na razie nie wiadomo czy to oznacza, że Rada Nadzorcza  wróci do nagradzania członków zarządu w październiku, gdy minie rok od objęcia przez nich posad, czy też zaczeka z tym do przyszłego roku. 
Warto podkreślić, że obecni członkowie zarządu MPEC zarabiają tylko po 8 tys. zł brutto i nawet w MPEC jest co najmniej kilku pracowników, którzy miesięczne pobory mają wyższe od nich.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0