sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Konkursy na dyrektorów szkół

Cztery konkursy na stanowisko dyrektorów miejskich szkół ogłosił w poniedziałek prezydent Łomży. Poszukiwani są dyrektorzy jednej podstawówki i trzech zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkursy dotyczą dyrektorów w Szkole Podstawowej Nr 7, Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, Zespołu Szkół Weterynaryjnych Nr 7 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży. Każdą z nich od lat kierują ci sami doświadczeni dyrektorzy. W „Siódemce” to Halina Szeligowska, w „Mechaniku” Jacek Kocoń, w Wecie Albina Galik-Chojak, a w „Ekonomiku” Paweł Drożyner. 

Do konkursów mogą przystąpić osoby, która spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, póz. 1436 z późn. zm.).
Poza tym ratusz chce, aby kandydaci przedstawili także m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
Oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora... (odpowiedniej szkoły)” należy składać w Wydziale Edukacji w Łomży, ul. Polna 16 /pok. 25/ lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w terminie do 24 maja 2016 r. do godz. 15:30.
Nowi dyrektorzy szkół rządy w nich mają rozpocząć od 1 września.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0