środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Uwaga na fałszywe e-maile o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej

Izba Skarbowa w Białymstoku ostrzega przed e-mailami informującymi o „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej". Może to być próba wyłudzenia danych osobowych lub zawirusowania komputera podatnika.

Administracja Podatkowa nie jest autorem poniższego e-maila (pisownia oryginalna):

 

„From: Urząd Skarbowy [mailto:m.jakubowski@urzadskarbowy.c0.pl]

Sent: Sunday, April 24, 2016 1:31 PM

Subject: INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ

Importance: High

 

Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.04.2016r. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2016r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2016r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin wszczęcia kontroli na 29.04.2016r. o godz. 9.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje, że zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z późn. zm.) w związku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Oznacza to że w wyżej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana/y do obecności w siedzibie swojej Firmy i współpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególności w czasie Pani/Pana nieobecności.

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzoną przez Panią/Pana Firmą wymienionych w załączniku.

Załącznik do pobrania

Nieobecność Pani/Pana może zostać uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

-----------------------------------

INSPEKTOR KONTROLI

Urząd Skarbowy

mgr Marian Jakubowski”

 

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0