środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

400 tys. dywidendy z MPEC

Prezydent Łomży inaczej niż chciały władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podzielił zysk z ubiegłorocznej działalności spółki. Z wynoszącego ponad 1,7 mln zł netto zysku miasto przejmie 400 tysięcy złotych jako dywidendę. Prezydent wydzielił ją zmniejszając środki przeznaczone na kapitał zapasowy spółki.

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC czyli prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego odbyło się we wtorek 19 kwietnia. Jak przekazuje Łukasz Czech z ratusza prezydent w jego trakcie zatwierdził przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za rok obrotowy 2015. Zgodnie ze wnioskami Rady Nadzorczej nie udzielił absolutorium odwołanemu we wrześniu ubiegłego roku poprzedniemu zarządowi spółki w osobach prezesa Mariana Mielcarka i wiceprezesa Ryszarda Fiedorowicza. Absolutorium otrzymali natomiast członkowie nowego zarządu: Paweł Laskowski i Radosław Żegalski, a Rada Nadzorcza spółki.

Inaczej niż chciały władze spółki prezydent podzielił natomiast ubiegłoroczny zysk MPEC. Z 1 mln 741 tys. 85,76 zł zysku netto prezydent Chrzanowski zdecydował, że 400 tys zł trafi do budżetu miasta jako dywidenda. Reszta środków trafi na: kapitał zapasowy – 650.000 zł (władze MOPEC chciały 1 mln 50 tys. zł), fundusz nagród do podziału dla załogi (łącznie z narzutami ZUS) – 642 tys. 59,65 zł  i zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 49 tys. 26,11 zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0