niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Przetarg na remont Sikorskiego. Na razie bez pieniędzy.

Miasto ogłosiło przetargi na przebudowę dwóch odcinków ulicy Sikorskiego w Łomży. Pierwszy z nich to odcinek od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów, drugi od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań. Oba odcinki są miejskimi fragmentami drogi krajowej nr 63 i miałyby zostać zrealizowane do końca listopada przyszłego roku. Miasto planuje je wyremontować w ramach projektu: „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”, ale póki co nie ma jeszcze zagwarantowanych środków finansowych. „Dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków unijnych na współfinansowanie powyższego projektu” - czytamy w ogłoszeniach przetargowych.

ul. Sikorskiego
ul. Sikorskiego

Pierwszy z odcinków ulicy Sikorskiego od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań ma ok. 270 metrów długości, drugi ok. 670 metrów. W ramach modernizacji wykonawcy mają zbudować nową konstrukcję nawierzchni ulicy w kategorii ruchu KR4, przebudować skrzyżowania z ulicami bocznymi, zatoki autobusowe, chodniki i zbudować ścieżkę rowerową, ale także całą infrastrukturę techniczną w pasie drogowym. Poza tym planowane jest także wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Różaną. 
Czas trwania zamówienia w obu przypadkach został określony na 30 listopada 2017 roku,. a rermin składania ofert od potencjalnych wykonawców to 11. sierpnia tego roku. 

To ostatnie dwa niewyremontowane odcinki ul. Sikorskiego. Odcinek od Nowogrodzkiej do Wojska Polskiego i od Ronda Lutosławskiego (przy ZUS) do mostu majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” przeprowadzono w latach 2013-2014 w ramach projektu współfinansowanego głównie środkami unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Odcinek od Ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zawadzką został wyremontowany w ramach przy okazji budowy Galerii Veneda na zlecenie i za pieniądze tego inwestora.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0