niedziela, 26 stycznia 2020 napisz DONOS@
tekst płatny

MPWiK pozyska unijne miliony na modernizację oczyszczalni

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej przeszedł pozytywnie wyniki oceny formalnej i merytorycznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po ocenie wszystkich złożonych wniosków NFOŚiGW stworzy listę rankingową projektów do dofinansowania. Do podziału jest 4,5 miliarda złotych, a łomżyński MPWiK liczy, że uda mu się uzyskać ponad 40 milionów unijnej dotacji na inwestycję szacowaną łącznie na około 55 milionów złotych.

Panorama oczyszczalni ścieków w Łomży (fot. MPWiK Łomża)
Panorama oczyszczalni ścieków w Łomży (fot. MPWiK Łomża)

Przygotowania do modernizacji znajdującej się przy ul. Zjazd, vis a vis stadionu miejskiego,  oczyszczalni ścieków rozpoczęły się trzy lata temu – od początku z myślą o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W międzyczasie MPWiK pozyskał unijną dotację w wysokości 1,5 mln zł na opracowanie dokumentacji inwestycji technicznej. Stanowiła ona podstawę złożonego w styczniu wniosku na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Teraz do miejskiej spółki dotarła oficjalna informacja o pozytywnych wynikach oceny wniosku. 
„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) informuje, że w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne l stopnia, wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej w Łomży” spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych l stopnia uzyskując 27 punktów. Przekroczył tym samym próg wymaganych 55% punktów możliwych do uzyskania.” 
Zgodnie z Regulaminem konkursu, po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru zostanie sporządzona lista rankingowa obejmujące wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną, a po zatwierdzeniu jej będą podpisywane umowy do wyczerpania przewidzianej w konkursie puli środków. Grzegorz Lewańczuk, prezes MPWiK oczekuje, że po łomżyński wniosek otrzyma dofinansowanie rzędu 85% kosztów kwalifikowanych i inwestycja szacowana na ok. 55 milionów złotych ruszy być może jeszcze w tym roku. 
- Na początek chcemy ogłosić przetargi na  inwestora zastępczego, i dwa przetargi na wykonawstwo – jeden dotyczący modernizacji oczyszczalni, drugi budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej, na którą czekają mieszkańcy domków – mówi Grzegorz Lewańczuk. - Cały projekt to wielkie przedsięwzięcie i jest rozpisane na kilka lat z ostatecznym rozliczeniem w 2020 roku – dodaje prezes MPWiK zapewniając, że przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni nie wpłynie na wzrost cen dla mieszkańców Łomży. 

Modernizacja na miarę potrzeb i czasu

Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków zakłada wymianę urządzeń technicznych oczyszczalni, ale także jej rozbudowę.
- Generalnie nasza oczyszczalnia jest już prawie dwukrotnie przeciążona – mówi Grzegorz Lewańczuk, prezes MPWiK Łomża. - Gdy ją oddawaliśmy do użytku 16 lat temu była zaprojektowana na przyjęcie ścieków na 95 tys. RLM. To równoważna liczba mieszkańców, na którą przelicza się także ścieki z zakładów pracy. Teraz, po przyłączeniu przed kilku laty browaru mamy średnio ok. 140 tys., a momentami nawet do 180 tys. RLM. Nowa instalacja umożliwi oczyszczanie ścieków na poziomie do ok. 192 tys. RLM.
W zakresie planowanej inwestycji jest m.in. zbudowanie na terenie oczyszczalni nowego dużego zbiornika retencyjnego, wraz z instalacjami i urządzeniami umożliwiającymi przyjecie nadwyżki wód opadowych z kanalizacji ogólnospławnej w mieście, budowę nowego reaktora biologicznego, oraz drugiego WKF-u czyli wydzielonej komory fermentacji, co zwiększy ilość biogazu wykorzystywanego do ogrzewania i produkcji energii eklektycznej. Planowane jest również wybudowanie „elektrowni słonecznej”. Ważnym efektem modernizacji ma być likwidacja odorów poprzez przykrycie urządzeń i obiektów oczyszczalni, co z ulgą odczują okoliczni mieszkańcy, a zwłaszcza zawodnicy i kibice na pobliskim stadionie. 
Planując łomżyńską oczyszczalnię ścieków inżynierowie musieli zmierzyć się z szeregiem problemów. Podstawowy związany jej z jej lokalizacją w dolinie Narwi, na obszarze dawnych rozlewisk rzeki, gdzie teren jest podmokły i torfowy. Planuje się likwidację odkrytego roku i wyprowadzenie oczyszczonych wód bezpośrednio do koryta rzeki. 
- To wymusza odpowiednie zaprojektowanie budowli. Każdy z nowych obiektów będzie musiał być posadowiony na specjalnych palach. To w znacznym stopniu podnosi koszty inwestycji, ale jest nieuniknione – mówi prezes Lewańczuk.

200114015929.gif

 
190904015236.gif
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę