sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Podwyżka opłat za śmieci w gminie Łomża

O 3 – 4 złote wzrosną od lipca miesięczne opłaty za odbiór posegregowanych śmieci w gminie Łomża. Podczas czwartkowej sesji radni gminy większością 9 do 3 przyjęli uchwałę zatwierdzającą podwyżkę. Jako powód wzrostu tzw. „podatku śmieciowego” podano podniesienie od początku roku przez prezydenta Łomży stawek opłat za przyjęcie śmieci na miejskim wysypisku w Czartorii koło Miastkowa, gdzie dowożone są także śmieci z ościennych gmin.

Stare i nowe stawki opłat za śmieci w gminie Łomża
Stare i nowe stawki opłat za śmieci w gminie Łomża

W gminie Łomża opłat za śmieci płacona jest od gospodarstwa, ale z uwzględnieniem liczby osób, oraz tego czy śmieci są segregowane czy nie. Jak podkreśla wójt gminy Piotr Kłys stale wzrasta liczba gospodarstw segregujących śmieci, a co za tym idzie także płacących niższe stawki.  Najmniej za śmieci płacą gospodarstwa jedoosobowe. Do tej pory za odpady segregowane było to 6 zł, a według nowego cennika od lipca opłata wzrośnie do 9 zł miesięcznie. W kolejnych grupach ze wzrostem liczby domowników stawki opłat wzrastają, ale nie jest to wzrost proporcjonalny. W gospodarstwach 2-3 osobowych cena za wywóz śmieci segregowanych wrośnie z 14 zł na 18 zł, w  gospodarstwach 4-5 osób z 26 zł na 30 zł, a w gospodarstwach największych - 6 i więcej – z 35 zł na 39 zł. 
- Założenie, że każdy mieszkaniec średnio wytwarza taką samą ilość odpadów może prowadzić do niesprawiedliwego społecznie obciążenia mieszkańców kosztami gospodarki odpadami. Jak wykazują badania, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na mieszkańca maleje wraz ze wzrostem liczebności gospodarstwa domowego – przekonuje wójt Kłys przywołując wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który wyliczyli, że o ile rocznie w gospodarstwie jednoosobowym powstaje ponad pół tony śmieci, to w gospodarstwach 5-6 osobowych śmieci jest ok. 1,2 tony czy po ok. 200 kg na osobę.   
Wójt Kłys przekonuje także, że gmina Łomża w zamian za opłatę śmieciową oferuje swoim mieszkańcom najszerszy w regionie zakres usług. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się dwa razy w miesiącu, odbiór odpadów selektywnie zbieranych raz w miesiącu, ale w okresie zimowym bioodpady zbierane są dwa razy w miesiącu. Poza tym odbiór wszystkich frakcji odpadów problemowych bezpośrednio z nieruchomości prowadzony jest dwa razy w roku, a przez cały rok przyjmowane są one w tzw. PSZOK-u czyli Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0