Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 07 czerwca 2023 napisz DONOS@

Miejskie pieniądze na profilaktykę AA i zdrowie

Blisko 700 tysięcy złotych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” oraz 100 tys. zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku rozdzielił prezydent Łomży w ramach otwartych konkursów. Pieniądze trafią do stowarzyszeń, klubów sportowych i łomżyńskich parafii.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w sumie 574 tys. zł)
1. Stowarzyszenie Edukacyjne - Pomocowe „EMPATIA”, na zadanie pt „Trudna rodzina - trudne dzieciństwo” dotacja w wysokości 30.000 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy Narew - Kurpiewski Łomża na zadanie pt: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę”, dotacja w wysokości  20.000 zł
3. Spółdzielnia Socjalna BLACK HORSE na zadanie pt: „Dołącz do aktywnych - zdrowy styl życia to podstawa”, dotacja w wysokości 20.000 zł
4. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w Łącznej kwocie: 61.100 zł na zadania:
a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - 20.700 zł 
b) Program z elementami profilaktyczne - edukacyjnymi „Zdrowy i trzeźwy styl życia” - 20.400 zł 
c) „Życie z tyranem” cz 2 - 20.000 zł
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży dotacja w łącznej kwocie: 64.000 zł  na zadania:
a) Spotkanie wigilijne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - 4.000 zł 
b) Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie realizacji programu profilaktycznego oraz kolonii - 60.000 zł
6.  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt: „Dziecko - nasza nadzieja” Program działań  profilaktycznych placówki wsparcia dziennego - świetlicy. Trójkąt  Nadziei” dotacja w wysokości - 30.000 zł 
7. Fundacja „SZTUK i DIALOGU”, na zadanie pt. „Wyrażam siebie poprzez sztukę - II cykl działań  profilaktycznych” dotacja w wysokości 28.000 zł
8. Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”  na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki - odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki” - dotacja w wysokości - 5.000 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” na zadanie pt.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”, dotacja w wysokości - 10.000 zł
10. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla zdrowia” na zadanie pt. „Żyję trzeźwo - wybieram sport - Rodzinne Biegi Trzeźwości”, dotacja w wysokości 6.000 zł 
11. „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie pt Profilaktyka integrująca z „JA i TY ” dotacja w wysokości  7.000 zł 
12.  Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” na zadanie pt.: „Koszykówka sposobem na nudę i zdrowe życie” dotacja w wysokości 15.000 zł
13. Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy na zadanie pt. „Trener - mój autorytet, opiekun, przyjaciel” (kontynuacja 2016)  dotacja w wysokości 60.000 zł
14. Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego dotacja w łącznej wysokości 35.050 zł na zadania:
a) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” -  28.700 zł 
b) Wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, pielgrzymek trzeźwościowych - 6.350 zł
15. Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”,  na zadanie pt. „Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych (gry sportowe, siłownia, zapasy) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych” dotacja w wysokości 10.000 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „4” na zadanie pt „Wolę piłkę niż butelkę” dotacja w wysokości 15.000 zł 
17. Profilaktyka z Pasją Fundacja na zadanie pt. „Wdrożenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dotyczącego szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu - profilaktyka uniwersalna” dotacja w wysokości 30.000 zł
18. Sportowy Klub Tenisa Stołowego na zadanie pt.: „Tenis stołowy rekreacyjnie i wyczynowo sposobem na zdrowe i przyjemne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną” , dotacja w wysokości - 10.000 zł 
19. Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na zadanie pt. „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną” dotacja w  wysokości - 10.000 zł
20. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży na zadanie pt. „Życie bez nałogów” - dotacja w wysokości 50.000 zł 
21. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na  zadanie pt. „Umocnienie  trzeźwości i zapobieganie patologiom w rodzinach diabetyków” - dotacja w wysokości 10.700 zł 
22. Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10” na zadanie pt. Program profilaktyczny. „Spotkajmy się na sali gimnastycznej” - dotacja w wysokości 6.500 zł
23. Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP” na zadanie pt „Rytm Zdrowia ” dotacja w wysokości 30.000 zł 
24. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” na zadanie pt.: „Warto żyć na sportowo” dotacja w wysokości - 7.100 zł
25. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom na zadanie pt. „Przedszkolak wie, kiedy mówić NIE!”, dotacja w wysokości 3.550 zł 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w sumie 112 tys. 200 zł):
1.  Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, na zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei” - dotacja w wysokości 20.000 zł 
2.  Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli na zadanie pt. „Prowadzenie całoroczne zajęć w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży dotacja w wysokości 17.200 zł
3.  Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała na zadanie pt „Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementami  profilaktyczno - edukacyjnymi  i socjoterapeutycznymi” dotacja w wysokości 25.000 zł
4. Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” dotacja w wysokości 50.000 zł

Zwalczanie Narkomanii - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
1. Stowarzyszę nie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, nie biorę. Wolę pomagać.” Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży, dotacja w wysokości - 10.000 zł

Wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku (łączna kwota 100 tys. zł)
1. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha na zadanie pt.:  „Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 24.000 zł 
2. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” - dotacja w wysokości  2.125 zł 
3. Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” Oddział Pomocy Osobom z SM na zadanie pt.: „RAZEM=ZDROWSI” - dotacja w wysokości  5.000 zł
4. Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt.: „XVI Olimpiada sportowo-integracyjna dla  dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych „Zwyciężę bo pokonam samego siebie” - dotacja w wysokości 2.000 zł 
5. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Koło w Łomży na zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 4.800 zł
6. Łomżyńskie  Stowarzyszenie  Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” na zadanie pt.: „Nauczyć się żyć z Alzheimerem. Wspieranie działań na rzecz środowiska dotkniętego chorobą Alzheimera” - dotacja w wysokości 10.000,00 zł
7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży na zadanie pt „Domowy terapeuta  autyzmu    w zakresie: Diagnozy procesów integracji sensorycznej - jak rozumieć i interpretować? Tworzenia   planów terapii Sl do wykonywania w domu, na podstawie diagnozy procesów integracji sensorycznej” dotacja w wysokości 3.000 zł
8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - dotacja w wysokości 10.000 zł
9.  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja ” w Łomży na zadanie pt. „Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży”- dotacja w wysokości 18.000 zł 
10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom na  zadanie pt.: „Promowanie zdrowego stylu życia oraz wczesna interwencja dziecka autystycznego - dotacja w wysokości 2.000 zł 
11. Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie  pt :„Dbam  i   ratuję zdrowie  i  życie Łomżyniaków Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich” - dotacja w wysokości 2.000 zł 
12. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nadnarwiański im. A.Chętnika w Łomży na zadanie pt.:„Ty też możesz uratować życie” - dotacja w wysokości 3.000 zł 
13. Polskie Stowarzyszenie  Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt.: „Dbajmy o edukację i profilaktykę cukrzycy w ochronie przed jej powikłaniami” - dotacja w wysokości 4.000 zł 
14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt.:„Ćwiczę i pływam, program gimnastyki korekcyjnej z elementami nauki pływania dla dzieci alternatywą dla zdrowia” - dotacja w wysokości 4.000 zł 
15. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób  nowotworowych” - dotacja w wysokości  4.000 zł 
16. „Fundacja Dr Otis”  na zadanie pt.: „Wyjaśnienie i zobrazowanie przyczyn trudnych zachowań osób dotkniętych autyzmem” - dotacja w wysokości 2.075 zł


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę