sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Strefa płatnego parkowania bezpłatna

Przez 8 miesięcy w roku w strefie płatnego parkowania w Łomży będzie można parkować za darmo. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przystał na propozycję radnych z Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Łomży i modyfikując swój wcześniejszy wniosek zaproponował dodanie do obowiązującej uchwały jednego zdania: „w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2016 r. ustala się zerową stawkę opłat za postój dla wszystkich pojazdów parkujących w Strefie Ograniczonego Postoju w Łomży.” Po przyjęciu tej poprawki podczas środowej sesji przez Radę Miasta nowe przepisy zaczną obowiązywać za nieco ponad miesiąc.

Dyskusję o zmianach w SOP wyłamywał prezydencki wniosek, aby ze strefy wyłączyć Stary Rynek i parking przy dawnym ZURT-cie przy Dwornej vis a vis Katedry. W zamian za uszczuplenie strefy o 64 miejsca postojowe prezydent proponował wydłużony czas pobierania opłat za postój - od godz. 9.00 a nie jak obecnie od 10.00 do 17.00 i podwyżkę abonamentu miesięcznego dla stałych klientów - z 30 zł do 60 zł. Kilka dni później prezydent przesłał do radnych autopoprawkę, aby z opłat zwolnić wszystkie samochody osób niepełnosprawnych.
Propozycje prezydenta nie spotkała się z przychylnością większości radnych z Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie posiedzenia komisji został zgłoszony i przegłosowany wniosek, aby całkowicie i dla wszystkich znieść opłaty w strefie płatnego parkowania od maja do grudnia. I prezydent Mariusz Chrzanowski przystał na tę propozycję. Wczoraj przesłał do radnych swój nowy wniosek w którym proponuje, aby nie rozpatrywać jego wcześniejszego wniosku z 4.03.2016 r., a wniosek komisji proponuje zrealizować poprzez dodanie jednego nowego punktu do treści obowiązującej uchwały w sprawie Strefy. „Po § 2 ust. I dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: 1a. W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2016 r. ustala się zerową stawkę opłat za postój dla wszystkich pojazdów parkujących w Strefie Ograniczonego Postoju w Łomży.” I ten wnioske prezydenta radni podczas sesji poparli już bez żadnych uwag.

Z przekazanego przez prezydenta uzasadnienia zmian uchwały wynika, że spowoduje to zmniejszenie tegorocznych wpływów do budżetu miasta o 162 tys. zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0