środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Rolnicy dostali mniej...

Na rynku rolnym w lutym 2016 r., w porównaniu ze styczniem 2016 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Spada także cena skupu mleka. W regionie średnia cena skupu mleka w lutym wyniosła 117 zł/hl wobec 118,45 zł/hl w styczniu.

Cena skupu mleka w województwie podlaskim choć niższa niż przed miesiące nadal utrzymuje się znacznie powyżej średniej krajowej. W lutym mleczarnie w Polsce za 1 hl mleka płaciły średnio 109,54 zł, tj. mniej o 2% niż przed miesiącem i o 9,3% niż przed rokiem.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w lutym spadły ceny większość produktów rolnych. Wyjątkiem były jedynie ceny skupu kukurydzy oraz żywca wieprzowego i drobiowego. Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,10 zł/kg i były wyższe o 3,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 7,7% niższe w stosunku do lutego 2015 r.
Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,70 zł/kg, tj. o 1,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale obniżyły się o 5,1% w skali roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0