środa, 18 października 2017 napisz DONOS@

Świąteczne dyżury będą w niektórych szkołach...

Dwie szkoły podstawowe z Łomży planują zapewnienie opieki uczniom w czasie przerwy świątecznej – wynika z przekazanych dziś przez ratusz informacji. To szkoły podstawowe nr 9 i 10. Być może dołączy do tego jeszcze „4” - „jeśli ktoś z rodziców zgłosi potrzebę”. Jak przekazuje ratusz w większości miejskich szkół rodzice nie zgłosili potrzeby zaopiekowania się dziećmi w przerwie świątecznej, a „przepisy prawa nie zobowiązują publicznych szkół do organizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych w czasie przerw świątecznych”.

Po wczorajszej publikacji artykułu wywołanego przez czytelniczkę: "Szkoła zapewni opiekę nad dziećmi w Wielki Czwartek?" dziś rano Łukasz Czech z ratusza przesłał odpowiedź na wcześniejsze pytanie. Miejski urzędnik podaje, że według informacji przekazanej przez łomżyńskie szkoły podstawowe, organizacja zajęć w okresie przerwy na święta wielkanocne przedstawia się następująco: 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - rodzice  nie zgłosili wychowawcom potrzeby zaopiekowania się dziećmi w przerwie świątecznej. W związku z powyższym w w/w dniach szkoła  nie będzie prowadziła zajęć opiekuńczo - wychowawczych. 
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała w Władysława Andersa w Łomży - w chwili obecnej nikt z rodziców nie zgłaszał zapotrzebowania. Jeśli ktoś z rodziców zgłosi potrzebę będzie opiekę sprawować. 
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży - brak informacji. 
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - podczas wielkanocnej przerwy świątecznej nie planuje zajęć opiekuńczych. 
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży - planuje zapewnienie opieki uczniom w czasie przerwy świątecznej. 
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży - w okresie przerwy świątecznej nauczyciele będą w świetlicy szkolnej pełnili dyżury od 8:00 do 14:00.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0