Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 09 maja 2021 napisz DONOS@

Szkoła zapewni opiekę nad dziećmi w Wielki Czwartek?

- Na wniosek rodziców dyrektorzy szkół mają zorganizować opiekę nad dziećmi w okresie przerwy świątecznej – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytanie rodziców ucznia jednej z łomżyńskich podstawówek. Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach zaczyna się w przyszły czwartek i trwa do wtorku 29 kwietnia włącznie. To oznacza, że przez trzy robocze dni szkoły mają wolne, a rodzice dzieci muszą zorganizować im opiekę Ministerstwo edukacji podkreśla, że okres przerwy świątecznej jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych, ale „nie jest to natomiast czas wolny od pracy dla nauczycieli” i jeśli dyrektor szkoły „nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców” sugeruje interwencję u organu prowadzącego szkołę lub u kuratora oświaty. Póki co ratusz nie odpowiedział nam na zadane w poniedziałek pytanie, czy w czasie przerwy świątecznej szkoły w Łomży będą zapewniały opiekę uczniom?

Generalnie sprawa wygląda tak: rodzice dwójki małych dzieci – jedno jest uczniem podstawówki, drugie przedszkola - pracują od rana do wieczora. Z przedszkolakiem nie ma problemu, bo dziecko ma zapewnioną 10-godzinną opiekę w przedszkzolu. Gorzej jest w przypadku tego trochę starszego, bo rodzice niestety nie mogą liczyć na wsparcie dziadków czy krewnych. Problem staje się jeszcze większy w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. „Potencjalne nianie organizują święta, nauczyciele mają wolne, a my zostajemy sami sobie” - napisali liście do urzędników ministerstwa edukacji pytając jak naprawdę powinno być z opieką nad uczniami, gdy szkoły mają wolne. - „Dni roboczych, wolnych jednak od nauki szkolnej jest w roku kalendarzowym około 70 (razem z wakacjami, feriami, dniami tzw. dyrektorskimi). Przy moich 26 dniach urlopu, kilkunastu dniach w roku, które zwykle bierze mąż nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki dzieciom” - podkreśla matka dzieci.

Oto odpowiedź MEN w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych w szkole w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.
Kwestie dotyczące pracy nauczycieli w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz organizacji w tych dniach zajęć opiekuńczych wynikają z ustawy – Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego.
Okres przerwy świątecznej jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Nie jest to natomiast czas wolny od pracy dla nauczycieli (w tym nauczycieli szkół feryjnych).
Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni roboczych. W konsekwencji oznacza to, że w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel musi pracować w ciągu 5 dni w wymiarze nie wyższym niż 40 godzin. Wyjątek stanowią nauczyciele dokształcający się, wykonujący inne ważne społecznie zadania, którym dyrektor może ustalić czterodniowy tydzień pracy.
W czasie przerwy świątecznej nauczyciele nie mają możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego, gdyż nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
Przepis § 6a przywołanego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zobowiązuje szkoły do zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych w ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W pozostałe dni roku wolne od zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem ferii szkolnych, przepisy nie zakazują organizacji takich zajęć.
Tak więc w czasie przerwy świątecznej każdy nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły, który - jeśli jest taka potrzeba - może przydzielić nauczycielowi do realizacji w tych dniach np. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uczniami, wykonywanie innych zajęć lub czynności wynikających z zadań statutowych szkoły lub zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Ostateczna decyzja o organizacji dyżurów i czasie ich trwania należy do dyrektora szkoły.
Jeśli z przeprowadzonej przez dyrektora szkoły diagnozy potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przerwy świątecznej wynika, że rodzice nie są zainteresowani oferowanymi przez szkołę zajęciami opiekuńczymi, dyrektor nie musi ich organizować.(...)
Jeżeli dyrektor szkoły, do której uczęszcza Pani dziecko nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nie przeprowadza diagnozy potrzeb dotyczących zapewnienia opieki świetlicowej, zasadna jest interwencja bezpośrednio u dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub u kuratora oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Z poważaniem
Emilia Różycka
Naczelnik Wydziału Departament Jakości Edukacji

210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę