sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Wspólne prace w „Drzewnej”

W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży odbyły się pierwsze zajęcia w których uczniowie technikum technologii drewna wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych z Łomży wykonywali budki dla ptaków i wypalali drewniane breloczki. Jak przekazują organizatorzy warsztatów, które mają być prowadzone cyklicznie, mają one wymiar zarówno edukacyjny, jak i integracyjny stwarzając sytuację, w której dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne współpracują ze sobą wykonując różne zadania.

Zajęcia pod opieką Janusza Gietka prowadzili uczniowie I klasy technikum technologii drewna. Katarzyna Mieczkowska z „Drzewnej” podkreśla, że wykonanie wszystkich przedmiotów było pracochłonne, uczniowie włożyli dużo wysiłku i starań w estetyczne wykonanie poszczególnych elementów.
- Integracja jest procesem długofalowym i o jej wymiernych efektach można mówić dopiero z perspektywy czasu, podejmując zwielokrotnione działania na różnych płaszczyznach. Mimo jednak krótkiego czasu budowania wzajemnych relacji, nie można nie zauważyć korzyści z niej płynących – dodaje Mieczkowska przekonując, że pozytywny klimat, jaki towarzyszył spotkaniu obu grup, wpływał niezwykle zachęcająco na podejmowanie różnych działań i włączanie się w pracę zespołową. - Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali wsparcie od swoich pełnosprawnych kolegów, które pozwoliło na pokonywanie różnych barier. Systematyczny kontakt z dziećmi ze szkoły powszechnej, możliwość wyjścia poza własne szkolne środowisko - pozwoli uczniom niepełnosprawnym z zaistnieć „na zewnątrz”, zaprezentować własne możliwości, poszerzyć krąg kontaktów społecznych. Wzrosła świadomość dzieci, że w kontaktach z innymi mogą wiele otrzymać i mogą też dać wiele innym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0