poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Przedszkole musi być blisko domu

Droga dziecka 5-letniego oraz spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do placówki wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km – przypomina ministerstwo edukacji. Jeśli droga jest dłuższa obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Jak przekazuje Łukasz Czech z ratusza w Łomży wynikający z ustawy o systemie oświaty wymóg dotyczący odległości placówki od miejsca zamieszkania brany jest pod uwagę przy przeprowadzaniu rekrutacji.
Urzędnik podkreśla, że miasto nie zwracało rodzicom kosztów dowozu dzieci do przedszkoli i nie miało dotychczas roszczeń z tego tytułu.

Przypomnijmy rekrutacja do miejskich przedszkoli w Łomży ma rozpocząć się 15 marca.
Ministerstwo przypomina także, że od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. To obowiązkowe zadnie gminy. 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0