niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Apel o pomoc pogorzelcom!

Wójt Gminy Mały Płock zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki wybuchł w piątek 19 lutego 2016 r. w miejscowości Krukówka, gm. Mały Płock. Pożar strawił dorobek całego życia rodziny zamieszkałej w Krukówce. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku z siedzibą przy ul. Krótkiej 15, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.
Natomiast pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Kolnie, oddział w Małym Płocku numer:
05 8754 0004 0131 4528 3000 0020
Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara Duchnowska, telefon: 86 279 13 04.

Wójt Gminy
(-) Józef Dymerski


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0