sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Uwaga Młodzi Rolnicy

Podlaska Izba Rolnicza przypominamy rolnikom, szczególnie tym, którzy otrzymali premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania, o konieczności zgłoszenia gospodarstwa u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Osoby, które tego nie zrobią mogą zostać ukarane sankcją w postaci konieczności zwrotu części otrzymanej premii za niedopełnienie obowiązku – przestrzega Izba.

PIRol wyjaśnia, że obowiązek zgłoszenia gospodarstwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako podmiotu działającego na rynku pasz wynika z faktu złożenia oświadczenia o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt, gdzie jednym z punktów listy jest deklaracja że „Gospodarstwo posiada zezwolenie na produkcję pasz lub dokument potwierdzający rejestrację”.
- Obowiązek takiego zgłoszenia dotyczy praktycznie wszystkich gospodarstw rolnych – podkreśla PIRol. - Przepisy mówią, że takiego zgłoszenie powinny dokonać podmioty (w tym gospodarstwa rolne) zajmujące się następującą działalnością:
• wytwarzaniem produktów rolnych, w tym ich uprawą, zbiorem, przechowywaniem, przetwarzaniem, transportem lub ich wprowadzeniem na rynek,
• transportem lub przechowywaniem lub przeładunkiem produktów rolnych lub pasz, w tym mieszanek paszowych,
• wprowadzaniem do obrotu mieszanek paszowych,
• wprowadzaniem do obrotu materiałów paszowych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0