środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Pierwszy „patrol szkolny” krąży po Łomży

- Łomżyńscy policjanci wspólnie ze Strażą Miejską zaczęli organizować „patrole szkolne” - mówi Ewelina Szlesińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży. - Ich działaniem objęte zostaną placówki oświatowe na terenie naszego miasta, natomiast główną rolą takiego patrolu szkolnego będzie oddziaływanie prewencyjne. Sama obecność umundurowanego policjanta i strażnika w rejonach szkół będzie oddziaływała dyscyplinująco na młodzież. „Patrol szkolny” będzie współpracować z dyrektorami i pedagogami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz prowadzić spotkania profilaktyczne i pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa.

Pierwszy patrol (fot KMP w Łomży)
Pierwszy patrol (fot KMP w Łomży)

„Patrol szkolny” powstał w odpowiedzi na sygnały mieszkańców miasta, mieszkających w bliskim sąsiedztwie terenów szkół. - Wnioski o częstsze kontrole tych miejsc zgłaszane były, między innymi, na prowadzonych przez policję konsultacjach społecznych – dodaje policjantka. - Celem działania „patrolu szkolnego” jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach należących do placówek oświatowych, a także na terenach sąsiadujących. Mundurowi, w ramach takich służb, zwrócą uwagę na nieprawidłowe zachowania młodzieży, gromadzącej się w pobliżu szkół, na przykład, nierealizowanie obowiązku szkolnego i na palenie papierosów. Mamy nadzieję, że przez swoją obecność patrol eliminować będzie występujące tam i zgłaszane przez mieszkańców Łomży zagrożenia. Zobaczymy z czasem, jakie będą dalsze potrzeby, zgłaszane przez obywateli i uzgadniane z dzielnicowymi. Ponadto policjant profilaktyk i strażnik miejski, pełniący służbę w ramach patrolu szkolnego, będą organizować i prowadzić prelekcje i spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa. 

Opr. Mirosław Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0