Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 marca 2023 napisz DONOS@

Konkurs na kuratora oświaty (ustawiony?)

„Konkursy były tylko jedną wielką fikcją”, „z reguły to jest tak, że wiemy kto ten konkurs wygra” - mówiła kilka dni temu poseł Bernadeta Krynicka z PiS zachwalając dokonaną przez PiS zmianę ustawy o służbie cywilnej i likwidację wymogu przeprowadzania konkursów na ważne stanowiska w państwie. W tym samym czasie, gdy poseł głosiła te prawdy, wojewoda podlaski z PiS ogłosił konkurs na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty. Teoretycznie zgłosić się może każdy kto jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym mającym wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej 7-letni staż pracy w charakterze nauczyciela. Formalnie konkurs przeprowadzi specjalna komisja powołana przez wojewodę.

Oferty kandydatów powinny zawierać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej, 
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
5) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
( Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281) w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS”, w terminie 19 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, Biuro Organizacji i Kadr, pokój nr 41.

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę