poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Trudno oddychać

Od dwóch dni w Łomży notowane jest znaczne przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia pyłowego. Urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamontowane w Łomży koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego odnotowały w sobotę 79 mikrogramów, a w niedzielę 68 mikrogramów PM 10 na metr sześcienny, przy dopuszczanym dobowym stężeniu tych zanieczyszczeń wynoszącym 50 µg/m3. Wzrost tego rodzaju zanieczyszczeń ma związek z paleniem w piecach domowych. Specjaliści apelują, aby nie palić w nich śmieci, bo jest to bardzo groźne dla naszego zdrowia!

Fragment raportu WIOŚ o stężeniu zanieczyszczeń PM 10 [µg/m3] w Łomży w ciągu ostatnich 30 dni. Na czerwono zaznaczone dni w których przekroczono dopuszczalne normy.
Fragment raportu WIOŚ o stężeniu zanieczyszczeń PM 10 [µg/m3] w Łomży w ciągu ostatnich 30 dni. Na czerwono zaznaczone dni w których przekroczono dopuszczalne normy.
Raport WIOŚ z badań powietrza w Łomży za ostatnie 24 godziny
Raport WIOŚ z badań powietrza w Łomży za ostatnie 24 godziny

Spalaniu w piecach domowych plastikowych butelek i opakowań, folii, laminatów, odpadów z płyt wiórowych, gumy, skóry, tkanin czy opon, towarzyszy uwalnianie do powietrza metali ciężkich, dioksyn, furanów i węglowodorów typu WWA, mających bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, szkodliwych i rakotwórczych. Pierwszym objawem jest gryzący w oczy i wywołujący kaszel dym, który dopada nieopodal komina.
- Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, nie wyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach – ostrzega Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
Eksperci ostrzegają, że pyły zawieszone (PM - ang. Particulate matter), stanowią poważny czynnik chorobotwórczy. Osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.
Nie ma wyznaczonego progu stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Szczególnie narażone na negatywne działanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby z chorym układem oddechowym lub krwionośnym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0